Kipalog

Chia sẻ và học hỏi kiến thức một cách dễ dàng hơn.

Điều khoản sử dụng Kipalog

Kipalog là sản phẩm được tạo ra nhằm mục đích thúc đẩy việc viết và chia sẻ kiến thức kỹ thuật của cộng đồng công nghệ thông tin. Sử dụng Kipalog đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng trong thoả thuận này.

Nội Dung trên Kipalog

“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tạo ra hoặc có được thông qua việc sử dụng Kipalog, ví dụ như đoạn văn bản, mã nguồn, đường dẫn, tệp đồ họa, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim và bất kỳ nội dung tương tự nào khác.

Bạn hiểu rằng toàn bộ Nội Dung đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi nguồn Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải là Kipalog, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên Kipalog, và trong khi sử dụng Kipalog, bạn có thể gặp các Nội Dung mà bạn cảm thấy xúc phạm, không đúng đắn hoặc gây khó chịu mà khởi nguồn và thuộc phạm vi trách nhiệm của người dùng khác.

Đối với Nội Dung mà bạn tạo ra trên Kipalog, nếu tương ứng với mô tả trong các điều dưới đây thì không được lưu trữ, đăng tải trên Kipalog hoặc chia sẻ từ Kipalog đến bất kỳ phương tiện cá nhân nào khác.

  1. Nội Dung bất hợp pháp, mang tính chất hoặc dẫn đến các hành động quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc theo cách khác gây khó chịu và phiền hà đến cá nhân hoặc tổ chức khác.
  2. Nội Dung thực hiện bất cứ hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác, hoặc tiết lộ bất cứ bí mật kinh doanh hoặc thông tin bí mật nào vi phạm các thỏa thuận về bảo mật, lao động hoặc không tiết lộ.
  3. Nội Dung mạo nhận hoặc thể hiện sai mình là một người khác, chủ thể khác, người sử dụng Kipalog khác, hoặc công chức hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước, hoặc bằng cách khác thể hiện sai về quan hệ của mình với người hoặc chủ thể khác.
  4. Nội Dung có chứa hoặc có đường dẫn đến vi-rút hoặc bất cứ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác để gây hại, cản trở hoặc hạn chế sự hoạt động bình thường của Kipalog và người dùng khác.
  5. Nội Dung chia sẻ các thông tin cá nhân của người hoặc tổ chức khác (bao gồm thông tin trên Kipalog và thông tin từ bất kỳ các nguồn nào khác) mà bắt nguồn từ việc thu thập, đánh cắp, lưu trữ hoặc chỉnh sửa dữ liệu bất hợp pháp.
  6. Nội Dung liên quan đến hoặc có đường dẫn đến các nội dung về tín ngưỡng, tôn giáo hay chính trị của Việt Nam.

Trích dẫn Nội Dung trên Kipalog

Bạn có thể xem, chiết xuất thông tin trên Kipalog (in, tải, chuyển tiếp...) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn đường link trực tiếp đến nội dung gốc, ghi rõ tên tác giả và nguồn tại Kipalog. Bạn nhận thức rằng mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông... vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức hoặc không ghi đầy đủ thông tin như trên là xâm hại quyền của chủ sở hữu nội dung, Kipalog có quyền yêu cầu bạn chấm dứt việc sử dụng dịch vụ và bồi thường thiệt hại(nếu có).

Gỡ bỏ Nội Dung trên Kipalog

Bạn xác nhận rằng Kipalog không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ cách nào về bất kỳ Nội Dung nào được những người khác cung cấp và không có nhiệm vụ phải kiểm tra trước các Nội Dung đó. Tuy nhiên, Kipalog bảo lưu quyền vào mọi thời điểm quyết định Nội Dung có phù hợp và tuân thủ với thỏa thuận này hay không, và có thể kiểm tra trước, di rời, từ chối, điều chỉnh và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo toàn quyền quyết định của Kipalog, nếu Nội Dung đó được xem là vi phạm thỏa thuận này.

Thay đổi điều khoản

Điều khoản trong thoả thuận này có thể sửa đổi mà không thông báo trước. Các sửa đổi sẽ được thông báo trên trang web hoặc theo một cách nhất định bởi Kipalog. Kể từ sau khi thông báo, nếu bạn vẫn sử dụng Kipalog sẽ được coi là đã đồng ý với những sửa đổi đó.