ví dụ hàm sizeof()
#TIL
5
buithanhkhiem
2
White

khiemyc viết ngày 27/06/2016

ví dụ hàm sizeof()

<?php
$name = array("1","2","3","4");

echo "<pre>";
echo "co" . sizeof($name) . "so";
echo "</pre>";
?>
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khiemyc

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 3
code ngày 28 tháng 6 .2016 LInk học:http://thachpham.com/wordpress/wordpressdevelopment/phpcobancachamthongdungcosantrongphp.html / "wordp...
khiemyc viết hơn 1 năm trước
0 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!