livecoding.tv
streaming
7
livestream
4
White

Giã Dương Đức Minh viết ngày 30/06/2015

Sáng sớm đọc TechCrunch thấy giới thiệu về web httt://livecodeing.tv.

Dùng cái này để hướng dẫn, chia sẻ cũng tuyệt nhỉ.
Đang nghiên cứu sơ sơ xem nó thế nào. Có gì sẽ cập nhật bài viết sau. :D

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Giã Dương Đức Minh

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 2
Lời nói đầu Mình viết bài này chỉ để nêu ra lỗ hổng khi code chứ không mang mục đích hướng dẫn hacking, do đó + Nếu có gà thì mong đừng gạch đá, ...
Giã Dương Đức Minh viết hơn 6 năm trước
4 2
White
3 5
Tải trên tiêu đề bài viết là tải lên lẫn tải xuống. Trong đó sẽ nói ra một số các phòng trách được lỗi đã nói trong bài viết (Link). Mình sẽ trình ...
Giã Dương Đức Minh viết hơn 6 năm trước
3 5
Bài viết liên quan
White
28 6
Xin chào mọi người :D Trong bài viết này mình sẽ trình bày một cách cơ bản để ứng dụng kỹ thuật Http Live Streaming (HLS) để play video trên web, ...
Nguyễn Thế Huy viết hơn 3 năm trước
28 6
White
0 0
Do hiện nay trên streaming sử dụng chủ yếu 2 loại giao thức HLS/MPEGDASH nên chuẩn CMAF (The Common Media Application Format) đã được Apple và Micr...
Quang Nguyễn viết gần 2 năm trước
0 0
White
5 5
(Ảnh) File source : check.mp4 (gồm luồng audio và subtitle) ffprobe check.mp4 Stream 0:0(und): Video: hevc (Main 10) (hev1 / 0x31766568), yuv...
Quang Nguyễn viết hơn 3 năm trước
5 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!