gatsby
TIL
748
White

Mòe viết ngày 12/05/2019

serve khi chưa develop:
Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/moe/gatsby/hello-world/public/404.html'

Phải đủ:

  • new
  • develop
  • serve

serve xong coi chừng vô nhầm port nên ko thấy site

phòng tránh lỗi Error: ENOSPC

ko làm cái này là đang chạy lại lỗi lại develop và serve lại

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

src/pages/index.js

Hay thật chỉnh trong đây rồi CTRL + S nó tự hiện ra luôn k cân refresh (hot reloading)

Sự khác biệt về tư tưởng do (react) component tạo ra

  • bình thường sửa css thì tạo class css (fabulous-button) rồi đưa class vào các div
  • trong react thì tạo component có sẵn div và style (<FabulousButton>) rồi dùng đi dùng lại

Mọi component được define trong src/pages/.js đều trở thành 1 page của gatsby

component trong component: mỗi component là 1 file js

  • import import Header from "../components/header"
    • <Header /> dùng như div, bỏ vào trong div của component lớn.. tên component viết lúc import ko cần giống tên file chính nó, chỉ cần giống khi gọi component

props dùng như var

  • export export default props => div
  • {props.Name}

CSS

src/styles/global.css

gatsby-browser.js

link files in here

TRỜI ƠI KHÔNG LINK ĐƯỢC, BUG KO AI SOLVEEEEEEE??!!!

https://github.com/gatsbyjs/gatsby/issues/6759

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Mòe

9 bài viết.
335 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
108 44
google cách học tốt tiếng anh thì ra hàng đống kết quả nhưng đảm bảo không có cái nào dùng được (nếu dùng được thì bạn đã tiến bộ rồi phải không). ...
Mòe viết gần 2 năm trước
108 44
White
43 10
(Ảnh) Dùng CSS để "sửa" nội dung HTML Ngoài nguyên nhân là muốn chơi nổi thì lí do phải dùng code CSS để tác động vào HTML là khi bạn không được ...
Mòe viết hơn 1 năm trước
43 10
White
33 15
Bài này sẽ hướng dẫn tạo theme Wordpress mà không sử dụng gì. Gồm 5 phần với thứ tự như sau: Tạo theme tĩnh, Các khái niệm dễ gây nhầm lẫn trong Wo...
Mòe viết 1 năm trước
33 15
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 1 năm trước
0 4
White
3 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 1 năm trước
3 0
White
23 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 3 năm trước
23 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
335 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!