change event in js not trigger if upload twice with same file
TIL
499
White

hoasung01 viết ngày 25/05/2017

how to fix upload with same file twice but change event not trigger

  module.importCSVStaff = function() {
   $("#jform-import-staff .jfile").change(function() {
    module.loadCSV(null);
   });
  }

  module.loadCSV = function(file){
   // solution: reset value 
   $("#jform-import-staff .jfile").val(''); 
  // code logic here
  }

hoasung01 25-05-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hoasung01

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 2
Giới thiệu Machenize là một thư viện viết bằng ruby giúp tương tác với web tự động Nếu bạn dùng Nokogiri để scrape data thì Machenize là một de...
hoasung01 viết hơn 1 năm trước
3 2
White
3 5
Hoàn cảnh sáng tác :) TIL này mình viết tiếp từ cảm hứng bài (Link) Mình cũng thường rất hay xem phim ở lotte và cũng phải công nhận đây là một t...
hoasung01 viết hơn 1 năm trước
3 5
White
2 0
Hướng dẫn deloy lên specific heroku app từ specific branch Mình viết bài này dựa vào một use case thực tế khi làm việc như thế này: Anh A đang ...
hoasung01 viết 1 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!