YouCompleteMe and Tern project
TIL
496
tern-project
1
White

giang nguyen viết ngày 04/07/2016

Share với mọi người cách có suggestion code khi dùng nodejs và vim

Khá đơn giản dùng YCM(You Complete Me) và config Tern

Ở trong root folder project tạo một file .tern-project, rồi cấu hình đơn giản để dùng cho nodejs

{
  "ecmaVersion": 6,
  "plugins": {
    "node": {}
  }
}

Ở vim mode bạn cần chạy 2 lệnh YcmCompleter StopServerYcmCompleter StartServer

Lét try
alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

giang nguyen

2 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
Ngrok Ở đây mình sẽ ví dụ trực tiếp bằng cách tạp 1 app ở facebook developer sau đó verify cái web hooks của mình bằng 1 url valid. Tuy nhiên có 1...
giang nguyen viết hơn 1 năm trước
3 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!