Ý nghĩa của grid class trong boostrap
TIL
594
Bootstrap
8
CSS
40
Male avatar

F4s viết ngày 16/05/2016

Ý nghĩa của grid class trong boostrap

Điểm mạnh của boostrap chính là hệ thống grid và responsive UI rất mạnh.
Boostrap chủ yếu sử dụng class để marking về các loại grid size khác nhau.
Ví dụ

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-3">
   group
</div>
Mobile(768px) Tablet (768->992) Desktop (992->1200) Desktop (1200~)
class col-xs col-sm col-md col-lg
grid behavior dàn hàng dọc dàn ngang, breakpoint dàn dọc <- same <- same

Trong ví dụ trên thì thì group sẽ hiển thị full màn hình với mobile, với table nửa màn hình, với desktop cỡ lớn 1/4 màn hình

F4s 16-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

F4s

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!