Xử lý JSON trên giao diện dòng lệnh Linux
jq
1
Linux
111
json
15
White

Quăng viết ngày 16/05/2016

jq là một JSON processor, nó giống như sed nhưng cho JSON data. Dùng nó kết hợp với grep, sedawk ta có thể lọc, cắt, ghép các dữ liệu JSON trên giao diện dòng lệnh của Linux.

Có thể dễ dàng cái đặt theo tài liệu tại https://stedolan.github.io/jq/download, đối với Arch Linux, có thể cài đặt từ pacman -S jq --noconfirm

Giờ hãy bắt đầu xem jq có thể làm được gì. Ví dụ mình có một file JSON như sau:

:: You are xluffy -at- X220DX [~/tmp]
$ cat locvung.json
[
 {
  "displayName" : "master",
  "offline" : false
 },
 {
  "displayName" : "agent-1",
  "offline" : true
 },
 {
  "displayName" : "agent-2",
  "offline" : false
 },
 {
  "displayName" : "celery",
  "offline" : false
 },
 {
  "displayName" : "kelp",
  "offline" : false
 },
 {
  "displayName" : "spinach",
  "offline" : false
 },
 {

 }
]

1. Lấy tất cả các đối tượng

~$ jq '.' locvung.json
~$ jq '.[]' locvung.json
{
 "displayName": "master",
 "offline": false
}
{
 "displayName": "agent-1",
 "offline": true
}
{
 "displayName": "agent-2",
 "offline": false
}
{
 "displayName": "celery",
 "offline": false
}
{
 "displayName": "kelp",
 "offline": false
}
{
 "displayName": "spinach",
 "offline": false
}
{}

2. Kiểm tra độ dài

Giờ thử kiểm tra xem có bao nhiêu đối tượng trong file JSON đó

~$ jq 'length' locvung.json
7

Kiểm tra mỗi đối tượng có bao nhiêu thuộc tính

~$ jq '.[] | length' locvung.json
2
2
2
2
2
2
0

3. Lấy thuộc tính của đối tượng

Lấy một thuộc tính của tất cả các đối tượng. Ví dụ mình muốn lấy displayName của tất cả 6 đối tượng trên.

~$ jq '.[].displayName' locvung.json

"master"
"agent-1"
"agent-2"
"celery"
"kelp"
"spinach"
null

4. Xử lý trên từng đối tượng

Tiếp đến thử lấy một đối tượng trong file đó. Ví dụ mình muốn lấy phần tử đầu tiên.

~$ jq '.[0]' locvung.json

{
 "displayName": "master",
 "offline": false
}

Giờ thử lấy một thuộc tính của một đối tượng. Ví dụ muốn kiểm tra trạng thái của đối tượng số số 2.

~$ jq '.[1].offline' locvung.json
false

5. Sort theo một thuộc tính

Ví dụ mình muốn sort theo displayName

~$ jq 'sort_by(.displayName)' locvung.json
[
 {},
 {
  "displayName": "agent-1",
  "offline": true
 },
 {
  "displayName": "agent-2",
  "offline": false
 },
 {
  "displayName": "celery",
  "offline": false
 },
 {
  "displayName": "kelp",
  "offline": false
 },
 {
  "displayName": "master",
  "offline": false
 },
 {
  "displayName": "spinach",
  "offline": false
 }
]

6. So sánh, điều kiện

Liệt kê các đối tượng có tên là master

 ~$ jq '.[].displayName == "master"' locvung.json
 true
false
false
false
false
false
false

Trên đây là một số xử lý đơn giản, để tìm hiểu thêm về jq bạn có thể truy cập vào trang https://stedolan.github.io/jq/manual/ để đọc thêm. Trong bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu cách mà mình sử dụng jq với Jenkins API để lấy, xử lý các thông tin về Jobs và Nodes.

Happy Monday :scream:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quăng

25 bài viết.
358 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
188 16
Sau khi đọc bài viết (Link) của anh thaidn, mình nhớ lại lúc mình mới ra trường, cũng đã từng nghĩ về vấn đề này (lúc đó mình khá thích môn Bảo Mật...
Quăng viết hơn 3 năm trước
188 16
White
161 13
Gần đây mình có present về chủ đề __Một số thao tác và lệnh đơn giản nhưng hữu ích khi sử dụng Linux__ cho một vài bạn bè. Mặc dù nó khá là đơn giả...
Quăng viết hơn 5 năm trước
161 13
White
118 15
1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ th...
Quăng viết hơn 6 năm trước
118 15
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/flutter/flutterhttpclientexamplelistviewfetchdataparsejsonbackground Flutter HTTP Client example with ListView – Fetch data a...
loveprogramming viết 7 tháng trước
0 0
Male avatar
4 0
Câu chuyện Gần đây tôi đang chuẩn bị tham gia quản lý một dự án phần mềm. Công cụ quản lý dự án hiện tại chủ yếu là Redmine. Tuy nhiên do Redmine k...
Hawkie viết gần 3 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
25 bài viết.
358 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!