Xóa page cache, slab cache, dentries trong linux

Xóa page cache

Page cache là thông tin nằm trong cột cache khi bạn dùng free command để xem. Bất cứ khi có sự ghi data nào từ memory xuống disk thì data đó đều nằm luôn trong cache vì xác suất data vừa được ghi sẽ được đọc lại là khá cao.

Để xóa page cache:

echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

Xóa slab cache và dentries

Slab cache là các một continous physical memory dành cho data structure của kernel nhằm giảm hành vì allocate và deallocate memory, hạn chế phân mảnh memory sinh ra trong quá trình này

Dentries là các component của một path + file name, ví dụ file /usr/bin/test sẽ tạo ra 4 dentries: /, usr, bin và test.

Bạn có thể xem kỹ hơn slab cache qua bài viết này của mình:
http://kipalog.com/posts/Tim-hieu-to-chuc-memory-va-slab-trong-linux-kernel

Để xóa slab cache và dentries

echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

Xóa page cache, slab cache và dentries

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Tham khảo:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/vm.txt

manhdung 24-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

manhdung

44 bài viết.
336 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
99 12
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết gần 6 năm trước
99 12
White
54 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 4 năm trước
54 4
White
51 14
Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trìn...
manhdung viết gần 6 năm trước
51 14
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
336 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!