Xóa page cache, slab cache, dentries trong linux

Xóa page cache

Page cache là thông tin nằm trong cột cache khi bạn dùng free command để xem. Bất cứ khi có sự ghi data nào từ memory xuống disk thì data đó đều nằm luôn trong cache vì xác suất data vừa được ghi sẽ được đọc lại là khá cao.

Để xóa page cache:

echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

Xóa slab cache và dentries

Slab cache là các một continous physical memory dành cho data structure của kernel nhằm giảm hành vì allocate và deallocate memory, hạn chế phân mảnh memory sinh ra trong quá trình này

Dentries là các component của một path + file name, ví dụ file /usr/bin/test sẽ tạo ra 4 dentries: /, usr, bin và test.

Bạn có thể xem kỹ hơn slab cache qua bài viết này của mình:
http://kipalog.com/posts/Tim-hieu-to-chuc-memory-va-slab-trong-linux-kernel

Để xóa slab cache và dentries

echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

Xóa page cache, slab cache và dentries

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Tham khảo:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/vm.txt

manhdung 24-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

manhdung

44 bài viết.
240 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
67 11
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết hơn 2 năm trước
67 11
Male avatar
45 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 1 năm trước
45 4
Male avatar
38 7
Giới thiệu MongoDB là một giải pháp nosql database. Data được lưu ở dạng các bson document. Hỗ trợ vertical scaling và horizontal scaling, dynamic...
manhdung viết hơn 2 năm trước
38 7
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
240 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!