Xây dựng một trang tin tức bằng công nghệ Servlet - Java Server Page - Phần 1

Phần 1: TỔNG QUAN

1. Lý do chọn đề tài

Đồng hành cùng sự phát triển của khoa học - công nghệ, lĩnh vực công nghệ thông tin cần được xây dựng phục vụ xã hội nhanh chóng và hiệu quả.

Do nhu cầu cập nhật thông tin đó, nhóm xây dựng dịch vụ mạng quản lý tin tức điện tử trực tuyến làm công cụ cho các nhà biên tập và độc giả.

2. Mô hình nghiệp vụ

2.1 Đối với người dùng bên trong hệ thống

 • Cung cấp gói chức năng quản lý thông tin người dùng.
 • Cung cấp gói chức năng quản trị phân quyền người dùng.
 • Cung cấp gói chức năng quản lý chủ đề.
 • Cung cấp gói chức năng quản lý bài viết và kiểm duyệt bài viết.
 • Cung cấp gói chức năng tìm kiếm và sắp xếp bài viết.

2.2 Đối với người dùng bên ngoài hệ thống

 • Cung cấp gói chức năng đăng ký, đăng nhập/đăng xuất hệ thống.
 • Cung cấp gói chức năng xem bài viết, lọc bài viết theo chủ đề, tìm kiếm bài viết (đã kiểm duyệt).

3. Mô tả hoạt động của hệ thống

3.1 Người dùng hệ thống (tác nhân)

 • Quản trị viênTổng biên tập được phép toàn quyền quản trị người dùng, chủ đề, tin tức,...
 • Biên tập viên được phép kiểm duyệt, quản lý nội dung bài viết.
 • Người dùng (cộng tác viên) được phép đăng bài viết (thông qua kiểm duyệt), quản lý bài viết và thông tin của bản thân.
 • Người dùng khách được phép đăng ký, đăng nhập vào hệ thống, xem bài viết (đã kiểm duyệt), tìm kiếm bài viết theo chủ đề hoặc nội dung liên quan.

Các người dùng khác kế thừa quyền hạn của người dùng khách và các quyền riêng biệt được liệt kê bên trên.

3.2 Hoạt động của hệ thống (tính năng)

 • Đăng ký: khi người dùng chưa có tài khoản để đăng nhập vào để sử dụng các tính năng bên trong của hệ thống. Người dùng đăng ký được mặc định kích hoạt tài khoản tự động.
 • Đăng nhập: khi người dùng đã được cấp tài khoản, cần xác thực để đăng nhập vào bên trong hệ thống.
 • Tạo tài khoản: khi người quản trị hoặc tổng biên tập tạo mới một tài khoản người dùng. Người tạo tài khoản quyết định khóa hoặc kích hoạt tài khoản trong quá trình tạo mới.
 • Quản lý thông tin người dùng: bản thân mỗi người dùng có quyền truy cập và quản lý thông tin của bản thân. Người quản trị và tổng biên tập có quyền quản trị thông tin của tất cả tài khoản.
 • Quản trị phân quyền người dùng: Người quản trị và tổng biên tập đồng thời có quyền thay đổi phân quyền, vô hiệu (khóa) hay kích hoạt (mở khóa) tài khoản người dùng. Chỉ có người quản trị mới có quyền vô hiệu (khóa) tài khoản tổng biên tập.
 • Quản lý chủ đề: Người quản trị và tổng biên tập có quyền thêm, xóa, sửa các chủ đề.
 • Quản lý bài viết: Người dùng có quyền quản lý bài viết của bản thân (đăng bài mới phải chờ kiểm duyệt; sửa, xóa bài viết phải trải qua quá trình tái kiểm duyệt).
 • Kiểm duyệt bài viết: Người quản trị, tổng biên tập và biên tập viên có quyền chỉnh sửa và phê duyệt bài viết.
 • Xem bài viết (chi tiết bài viết): tất cả mọi người ai cũng có quyền xem bài viết (xem chi tiết bài viết) đã kiểm duyệt. Người quản trị, tổng biên tập và biên tập viên có quyền xem tất cả các bài viết (kể cả chưa kiểm duyệt).
 • Lọc, tìm kiếm, liệt kê và sắp xếp bài viết: mọi người có quyền thực hiện lọc bài viết theo chủ đề, tìm kiếm bài viết theo từ khóa (các bài viết đã kiểm duyệt). Người quản trị, tổng biên tập và biên tập viên có quyền lọc, tìm kiếm và liệt kê tất cả các bài viết (kể cả chưa kiểm duyệt), tùy chọn sắp xếp theo thứ tự nào để quản lý.
 • Lọc, tìm kiếm, liệt kê và sắp xếp thông tin người dùng: Người quản trị và tổng biên tập có quyền lọc, tìm kiếm và liệt kê tất cả các thông tin người dùng, tùy chọn sắp xếp theo thứ tự nào để quản lý.

Các nội dung thực hiện

1. Cài đặt môi trường và công cụ phát triển

Thông tin môn học

Mã học phần: CON913
Tên học phần: Xây dựng dịch vụ mạng
Giảng viên hướng dẫn: Cô Châu Ngân Khánh
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

Thành viên thực hiện

STT Họ và tên lót Tên Lớp Chuyên ngành
1 Nguyễn Phúc Lâm Trường Anh DH17TH Công nghệ thông tin
2 Trần Minh DH17TH Công nghệ thông tin
3 Nguyễn Hoàng Anh Khoa DH17PM Kỹ thuật phần mềm

Thông tin kỹ thuật

 • Máy chủ: Apache Tomcat
 • Ngôn ngữ: Java, HTML, CSS, javascript
 • Công nghệ: Servlet, JSP

Nguồn dự án: Github/AGUEdu

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

KohaJeseMen

9 bài viết.
61 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 0
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của bài viết 1. Cung cấp các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án. Hiểu vai trò của quản lý dự án ph...
KohaJeseMen viết 2 năm trước
5 0
Male avatar
3 0
Cấu trúc phân chia công việc WBS là gì? WBS là quá trình định nghĩa các sản phẩm cuối cùng và trung gian của một dự án và mối liên hệ giữa chúng. ...
KohaJeseMen viết 2 năm trước
3 0
Male avatar
3 3
Mục tiêu bài viết Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh. Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả. Các ...
KohaJeseMen viết 2 năm trước
3 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
61 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!