Xây dựng giải pháp tích hợp hỗ trợ Designer - Testing - Publishing

Giải pháp tích hợp hỗ trợ Designer - Testing - Publishing

Mình xin giới thiệu một giải pháp xây dựng bộ công cụ hỗ trợ tích hợp các hệ thống, theo nhiều Protocol khác nhau, dễ dàng Customize phù hợp với nhu cầu sử dụng Tomcat, Servlet, JsPlumb, Jquery, Redis:

Các bạn quan tâm, vui lòng liên hệ qua mail, mình sẽ hỗ trợ sớm nhất những gì mình biết.

[15/01/2019] Trần Trung Đức {ductt.net@gmail.com}

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Trần Trung Đức

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Xây dựng J2EE Web Container riêng sử dụng Tomcat Embbeded Đặt vấn đề Các bạn đã từng xây dựng một ứng dụng Web dựa trên java dựa trên Servlet sẽ ...
Trần Trung Đức viết hơn 3 năm trước
3 0
Bài viết liên quan
Male avatar
3 0
Xây dựng J2EE Web Container riêng sử dụng Tomcat Embbeded Đặt vấn đề Các bạn đã từng xây dựng một ứng dụng Web dựa trên java dựa trên Servlet sẽ ...
Trần Trung Đức viết hơn 3 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!