Write a Heroku-like logger in Elixir Plug
TIL
500
elixir
25
White

Cẩm Huỳnh viết ngày 20/10/2017

Write a Heroku-like logger in Elixir plug

defmodule MyApp.WebApp.Logger do
 require Logger
 alias Plug.Conn
 @behaviour Plug

 def init(_opts) do
  {}
 end

 def call(conn, _) do
  start = System.monotonic_time()

  Conn.register_before_send(conn, fn conn ->
   if conn.status in 200..399 do
    Logger.info fn ->
     stop = System.monotonic_time()
     diff = System.convert_time_unit(stop - start, :native, :micro_seconds)

     ["path=", conn.request_path, ?\s,
      "method=", conn.method, ?\s,
      "status=", Integer.to_string(conn.status), ?\s,
      "time=", formatted_diff(diff), ?\s] # io data
    end
   end

   conn
  end)
 end

 defp formatted_diff(diff) when diff > 1000, do: [diff |> div(1000) |> Integer.to_string, "ms"]
 defp formatted_diff(diff), do: [Integer.to_string(diff), "µs"]
end

Use it

defmodule MyApp.Router do
 plug MyApp.WebApp.Logger
end

hqc 20-10-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cẩm Huỳnh

35 bài viết.
280 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
36 9
(Ảnh) Vì sao lại là Bật Đèn? Ai từng đọc qua Tắt Đèn hẳn đã biết tác phẩm được kết thúc bằng tình huống: Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa...
Cẩm Huỳnh viết 9 tháng trước
36 9
White
32 25
Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái (Link) từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. (Ảnh) Kết quả thật mĩ mãn vì hầu ...
Cẩm Huỳnh viết 7 tháng trước
32 25
White
31 4
(Ảnh) Bắt đầu một câu chuyện Vài ngày trước một người bạn nhờ tui xem giùm trang web của nó bị người dùng phàn nàn là hack tiền ảo. Tui mò vào ...
Cẩm Huỳnh viết 4 tháng trước
31 4
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
35 bài viết.
280 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!