Write a Heroku-like logger in Elixir Plug
TIL
590
elixir
33
White

Cẩm Huỳnh viết ngày 20/10/2017

Write a Heroku-like logger in Elixir plug

defmodule MyApp.WebApp.Logger do
 require Logger
 alias Plug.Conn
 @behaviour Plug

 def init(_opts) do
  {}
 end

 def call(conn, _) do
  start = System.monotonic_time()

  Conn.register_before_send(conn, fn conn ->
   if conn.status in 200..399 do
    Logger.info fn ->
     stop = System.monotonic_time()
     diff = System.convert_time_unit(stop - start, :native, :micro_seconds)

     ["path=", conn.request_path, ?\s,
      "method=", conn.method, ?\s,
      "status=", Integer.to_string(conn.status), ?\s,
      "time=", formatted_diff(diff), ?\s] # io data
    end
   end

   conn
  end)
 end

 defp formatted_diff(diff) when diff > 1000, do: [diff |> div(1000) |> Integer.to_string, "ms"]
 defp formatted_diff(diff), do: [Integer.to_string(diff), "µs"]
end

Use it

defmodule MyApp.Router do
 plug MyApp.WebApp.Logger
end

hqc 20-10-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cẩm Huỳnh

40 bài viết.
336 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
39 9
(Ảnh) Vì sao lại là Bật Đèn? Ai từng đọc qua Tắt Đèn hẳn đã biết tác phẩm được kết thúc bằng tình huống: Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa...
Cẩm Huỳnh viết 1 năm trước
39 9
White
37 6
Làm thế nào để chỉ với một đoạn text vài trăm ký tự, bạn có thể làm ngốn vài gigabyte bộ nhớ và từ chối dịch vụ của một hệ thống dùng XML? _____ ...
Cẩm Huỳnh viết 4 tháng trước
37 6
White
34 25
Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái (Link) từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. (Ảnh) Kết quả thật mĩ mãn vì hầu ...
Cẩm Huỳnh viết 12 tháng trước
34 25
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 28 ngày trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 12 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
40 bài viết.
336 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!