Work stealing là gì
TIL
491
distributed programming
1
White

huydx viết ngày 06/08/2016

Work stealing là gì

Định nghĩa trên wiki:

In parallel computing, work stealing is a scheduling strategy for multithreaded computer programs. It solves the problem of executing a dynamically multithreaded computation, one that can "spawn" new threads of execution, on a statically multithreaded computer, with a fixed number of processors or (cores). It does so efficiently both in terms of execution time, memory usage, and inter-processor communication.

Work stealing là cơ chế giúp scheduler (có thể là trên ngôn ngữ, hoặc OS) có thể thực hiện việc tạo thên M thread mới hoạt động mượt mà trên N core, với M có thể >> N rất nhiều.

Idea của work-stealing scheduler là mỗi một core sẽ có một queue những task phải làm. Mỗi task đó bao gồm một list các instructions phải thực hiện một cách tuần tự. Khi một processor làm hết việc của mình, nó sẽ nhìn ngó sang các processor xung quanh, xem có gì cần làm không và "steal" công việc từ đó.

Một mô hình khác với work stealing là work sharing, tức là mỗi task sẽ quyết fix là sẽ được thực hiện trên processor nào.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

115 bài viết.
856 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
135 8
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 1 năm trước
135 8
White
109 14
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết gần 3 năm trước
109 14
White
86 10
(Ảnh) Mở đầu Chắc nhiều bạn đã nghe đến khái niệm oauth. Về cơ bản thì oauth là một phương thức chứng thực, mà nhờ đó một web service hay một ap...
huydx viết hơn 2 năm trước
86 10
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
115 bài viết.
856 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!