What is my desktop resolution?
TIL
499
White

namtx viết ngày 22/07/2017

Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài #TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng.

xdpyinfo | grep dimensions

Kết quả thu được

dimensions:    1366x768 pixels (361x203 millimeters)

Giờ muốn lấy duy nhất 2 giá trị width, height thì làm thế nào?
Rất đơn giản, mình sử dụng Regexp để lấy nó ra (mình sử dụng Ruby)

dimensions = %x`xdpyinfo | grep dimensions`
@width, @height = dimensions.match(/^[^0-9]*([0-9]+)x([0-9]+).*/i).captures

Rất đơn giản phải không nào?
Thanks for reading <3

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

namtx

2 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Render partial là một trong những tính năng đem lại sự mãnh mẽ của Rails framework. Nó cung cấp cho chúng ta khả năng tách những view phức tạp thàn...
namtx viết 7 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
White
2 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 11 tháng trước
2 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!