Ways to create a Java Object
Java
224
Male avatar

loveprogramming viết ngày 27/04/2021

https://grokonez.com/java/ways-to-create-a-java-object

Ways to create a Java Object

Object is an important concept in Java Development. This tutorial shows you the ways to create a Java Object.

I. Ways to create a Java Object

1. Using 'new' keyword

This is the most popular way to create an object.

MyJavaClass object = new MyJavaClass();

2. Using Class.forName()

Instead of calling new MyJavaClass(), we can call newInstance() method in this way:

MyJavaClass object = (MyJavaClass) Class.forName("com.javasampleapproach.createobject.MyJavaClass").newInstance();

3. Using newInstance() method of Constructor class

java.lang.reflect.Constructor class has newInstance() method which can be used to create objects.


Constructor constructor = MyJavaClass.class.getConstructor();
MyJavaClass object = constructor.newInstance();

4. Using clone() method

There will be no constructor to be invoked when using clone() method, the JVM generates exactly the object which content is the same as content of the object which call the method.


// we should implement Cloneable and define the clone() method before
MyJavaClass object2 = (MyJavaClass) object1.clone();

5. Using Object Deserialization

This way creates an object from its serialized form. We should implement a Serializable interface in the class before.

More at:

https://grokonez.com/java/ways-to-create-a-java-object

Ways to create a Java Object

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết gần 7 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 3 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/deployment/vultr/howtoinstalljavainubunturemoteservervutrhostingvpsexample How to install Java on Ubuntu Remote Server – Vutr...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!