[Vui] Random quote trên terminal
terminal
5
cowsay
1
White

Quăng viết ngày 12/10/2017

Chắc các bạn cũng biết Kipalog có random hiển thị một số quote vui vui ở gần đầu trang như vầy

quote

Mấy câu này đọc cũng vui vui, bớt nhàm chán. Vậy thử đưa nó lên terminal cho vui xem sao. Kiểu như thế này

xluffy

Đầu tiên bạn sẽ cần 1 file text tổng hợp mấy câu này, bạn có thể tự tổng hợp hoặc sử dụng của mình ở đây, có một số câu mình cũng chép từ Kipalog ra :smile:

My name is Linus, and I am your God. - Linus Torvalds
Nobody actually creates perfect code the first time around, except me. But there's only one of me. — Linus Torvalds
Software is like sex: it's better when it's free. - Linus Torvalds
Nvidia, fuck you! - Linus Torvalds
Talk is cheap. Show me the code. - Linus Torvalds
Rules of Optimization: Rule 1: Don't do it. Rule 2 (for experts only): Don't do it yet. — Michael A. Jacksno
If debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in. — Edsger Dijkstra
Perl – The only language that looks the same before and after RSA encryption. — Keith Bostic
On the seventh day, God said, "Ship it! We'll release patches later. — Josh Flachsbart
It's not a bug, it's a feature! - Unknown
There, it should work now. - All programmers
There Are Only 10 Types Of People In The World: Those Who Understand Binary, And Those Who Don't - Unknown
Before Software Can Be Reusable It First Has To Be Usable. - Ralph Johnson
Programming is like sex: One mistake and you have to support it for the rest of your life. - Unknown
Why programmers like UNIX: unzip, strip, touch, finger, grep, mount, fsck, more, yes, fsck, fsck, fsck, umount, sleep - Unknown
Some people, when confronted with a problem, think "I know, I'll use regular expressions. Now they have two problems - Jamie Zawinski
If debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in. — Edsger Dijkstra
view raw quote.txt hosted with ❤ by GitHub

Bạn cũng sẽ cần cài đặt gói cowsay, với Arch Linux bạn có thể dễ dàng cài thông qua pacman bằng lệnh pacman -S cowsay

Sau đó bạn sẽ cần thêm một dòng như sau vào file .bashrc

~$ head ~/.bashrc 
#
# ~/.bashrc
#

shuf -n 1 /home/xluffy/workspace/cowsay-quote/quote.txt | cowsay

~$ source ~/.bashrc

Với shuf -n 1 là một lệnh trong gói coreutils, giúp random một dòng từ file text. Ok, từ bây giờ mỗi lần mở một cửa sổ, tab mới sẽ random một câu quote vui vui như Kipalog

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quăng

25 bài viết.
351 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
174 16
Sau khi đọc bài viết (Link) của anh thaidn, mình nhớ lại lúc mình mới ra trường, cũng đã từng nghĩ về vấn đề này (lúc đó mình khá thích môn Bảo Mật...
Quăng viết gần 3 năm trước
174 16
White
159 13
Gần đây mình có present về chủ đề __Một số thao tác và lệnh đơn giản nhưng hữu ích khi sử dụng Linux__ cho một vài bạn bè. Mặc dù nó khá là đơn giả...
Quăng viết gần 5 năm trước
159 13
White
115 15
1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ th...
Quăng viết hơn 5 năm trước
115 15
Bài viết liên quan
White
4 3
Sử dụng Terminal hiệu quả hơn với tmux (Link) 1. Cài đặt bash $ sudo E addaptrepository ppa:pirho/dev $ sudo aptget update $ sudo aptget install...
Manh Truong Tuan viết hơn 4 năm trước
4 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
25 bài viết.
351 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!