Vuejs - lỗi dễ gặp khi sử dụng v-model và nested object
TIL
651
vuejs
6
Javascript
285
White

Tùng Quân viết ngày 27/05/2018

Vuejs - lỗi dễ gặp khi sử dụng v-model và nested object

v-model chỉ tự động tạo reactive properties cho các properties thuộc 1 level deep của model

Code lỗi

<template>
  <input v-model="foo.bar"> // this will work
  <input v-model="foo.bar.baz"> // Exception: cannot read property 'baz' of undefined
</template>

<script>
export default {
 ....
 data() {
  return {
   foo: { }
  };
 }
}
</script>

Code đúng, phải khai báo toàn bộ các properties từ level 2 deep trở xuống nếu có.

<template>
  <input v-model="foo.bar"> // this will work
  <input v-model="foo.bar.baz"> // this will work
</template>

<script>
export default {
 ....
 data() {
  return {
   foo: {
    bar: {
     baz: undefined
     }
    }
  };
 }
}
</script>

References:
1) https://github.com/vuejs/vue/issues/3732
2) https://github.com/vuejs/vue/issues/5932

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tùng Quân

2 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
5 0
_Có mấy chia sẻ nhỏ, mình muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận góp ý. Thread này không tập trung vào Technical nữa mà discuss về Coding Style & ...
Hùng Phong viết 1 tháng trước
5 0
Male avatar
2 1
Nay mình xin chia sẻ với mọi người cách tạo một ứng dụng chat bằng ngôn ngữ lập trình Nodejs + Vuejs để xây dụng ứng dụng chat Đầu tiên bạn cần ph...
skipperhoa viết 7 tháng trước
2 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!