Viết tắt code trong android bằng cách dùng AndroidQuery
android
87
White

Anh Nguyễn viết ngày 23/05/2015

Xưa nay chúng ta quen với việc code android bằng những dòng code dài lê thê lết thết và nhìn rất khá là rối mắt (đối với ai mới bắt đầu sử dụng, tập tành code android) nay chúng ta có thể thực hiện viết code android ngắn gọn hơn bằng cách dùng thư viện Android Query.
Bài viết này tôi chỉ chia sẻ đôi chút về thư viện này, vì thư viện này cũng rất phổ biến rồi nên muốn chia sẻ lại cho cộng đồng thôi.

Ví dụ code android thường như sau

public void renderContent(Content content, View view) {
    ImageView tbView = (ImageView) view.findViewById(R.id.icon); 
    if(tbView != null){
        tbView.setImageBitmap(R.drawable.icon);
        tbView.setVisibility(View.VISIBLE);
        tbView.setOnClickListener(new OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    someMethod(v);
                }
            });
    }
    
    TextView nameView = (TextView) view.findViewById(R.id.name);  
    if(nameView != null){
        nameView.setText(content.getPname());
    }
    
    TextView timeView = (TextView) view.findViewById(R.id.time); 
    
    if(timeView != null){
        long now = System.currentTimeMillis();
        timeView.setText(FormatUtility.relativeTime(now, content.getCreate()));
        timeView.setVisibility(View.VISIBLE);
    }
    
    TextView descView = (TextView) view.findViewById(R.id.desc);  
    
    if(descView != null){
        descView.setText(content.getDesc());
        descView.setVisibility(View.VISIBLE);
    }
}

sau khi dùng thư viện Android Query thì ta viết như sau:

public void renderContent(Content content, View view) {
    AQuery aq = new AQuery(view);
    aq.id(R.id.icon).image(R.drawable.icon).visible().clicked(this, "someMethod"); 
    aq.id(R.id.name).text(content.getPname());
    aq.id(R.id.time).text(FormatUtility.relativeTime(System.currentTimeMillis(), content.getCreate())).visible();
    aq.id(R.id.desc).text(content.getDesc()).visible();   
}

Thật là quá ngắn gọn nhưng mà khó để hiểu cho những bạn mới bắt đầu, nhưng đối vái ai đó quen với việc viết tắt code thì nó giảm đi số lượng dòng code khá nhiều.

Bạn có thể tham khảo thêm tại https://code.google.com/p/android-query/ để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn nữa.

Happy coding...

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Nguyễn

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 0
Để play video trên webview thì tất nhiên trình duyệt web của thiết bị android của bạn phải hổ trợ HTML5. Trong bài này tôi xin nói về cách play vid...
Anh Nguyễn viết 7 năm trước
6 0
Bài viết liên quan
White
1 0
Tôi đã gặp vấn đề với việc đồng bộ danh bạ trên chiếc Samsung Galaxy S6 Edge của khi bật chế độ tiết kiệm pin. Sau khi tìm kiếm 1 lúc, tôi đã tìm r...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
1 0
White
9 4
Ở bài viết lần trước](), tôi đã nói về "hoàn cảnh" tại sao tôi lại cần sử dụng openssl trên android native, đồng thời cũng đã giới thiệu qua về các...
huydx viết 7 năm trước
9 4
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/android/kotlinfirestoreexamplecrudoperationswithfirebaseuifirestorerecycleradapterandroid Kotlin Firestore example – CRUD Ope...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!