Viết một facebook messenger bot đơn giản cùng Go + ngrok
golang
40
ngrok
2
facebookbot
2
White

Thach Le viết ngày 18/08/2016

Messenger bots của facebook ra cũng khá lâu rồi. Đã có nhiều người sử dụng cho page facebook của mình. Bài này của mình sẽ hướng dẫn các bạn viết 1 con bot tự động trả lời theo pattern có sẵn bằng Go - cho server và ngrok - để publish localhost ra ngoài.

Kiểu này:
alt text

Những thứ bạn cần có:

 • Một page facebook
 • Nhiêu đủ rồi

Facebook stuffs

Đầu tiên bạn vào https://developers.facebook.com và chọn app của mình.
alt text

Ở tab bên trái các bạn Add Product. Chọn Webhooks, và New Subscription và chọn Page ở dropdown. Sẽ hiện ra cái popup như này:

alt text

Ở đây mình chỉ chọn subscription field là messages.

Để có thể lưu cái subscription này lại, bạn cần một Callback URL và một Verify token

Callback URL là nơi mà messenger sẽ gửi data khi nhận được message trên page của facebook.
Ở đây mình sẽ sử dụng Go làm server, chạy trên localhost. Sau đó dùng ngrok publish ra một https URL(vì Callback URL facebook chỉ nhận https)

Verify token thì bạn điền token mà mình muốn verify lại 1 lần nữa(sử dụng trong Go server để double check)

Ta da! Để cái popup này lại đấy, chuyển sang viết server.

Go server

Tạo 1 file main.go.

Viết hàm main cho nó, làm nhiệm vụ là serve ở port 8085 một cái webhook.

func main() {
  http.HandleFunc("/webhook", webhookHandler)
  http.ListenAndServe(":8085", nil)
}

Viết hàm webhookHandler

func webhookHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  if r.Method == "GET" {
    verifyTokenAction(w, r)
  }
  if r.Method == "POST" {
    webhookPostAction(w, r)
  }
}

Tại sao lại có 2 hàm GET và POST ở đây? GET sẽ được gọi khi bạn bấm nút Verify and Save ở popup phía trên. Còn POST sẽ được gọi khi có ai đó nhắn tin trên facebook page. Với GET thì mình chỉ check xem có gửi đúng verifyToken không, và log ra thôi.

func verifyTokenAction(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  if r.URL.Query().Get("hub.verify_token") == verifyToken {
    log.Print("verify token success.")
    fmt.Fprintf(w, r.URL.Query().Get("hub.challenge"))
  } else {
    log.Print("Error: verify token failed.")
    fmt.Fprintf(w, "Error, wrong validation token")
  }
}

Quan trọng là xử lý hàm POST:

func webhookPostAction(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  var receivedMessage ReceivedMessage
  body, err := ioutil.ReadAll(r.Body)
  if err != nil {
    log.Print(err)
  }
  if err = json.Unmarshal(body, &receivedMessage); err != nil {
    log.Print(err)
  }
  messagingEvents := receivedMessage.Entry[0].Messaging
  for _, event := range messagingEvents {
    senderID := event.Sender.ID
    if &event.Message != nil && event.Message.Text != "" {
      message := getReplyMessage(event.Message.Text)
      sendTextMessage(senderID, message)
    }
  }
  fmt.Fprintf(w, "Success")
}
func getReplyMessage(receivedMessage string) string {
  var message string
  receivedMessage = strings.ToUpper(receivedMessage)
  log.Print(" Received message: " + receivedMessage)

  if strings.Contains(receivedMessage, "HELLO") {
    message = "Hi, my name is Annie. Nice to meet you"
  }

  return message
}

func sendTextMessage(senderID string, text string) {
  recipient := new(Recipient)
  recipient.ID = senderID
  sendMessage := new(SendMessage)
  sendMessage.Recipient = *recipient
  sendMessage.Message.Text = text
  sendMessageBody, err := json.Marshal(sendMessage)
  if err != nil {
    log.Print(err)
  }
  req, err := http.NewRequest("POST", FacebookEndPoint, bytes.NewBuffer(sendMessageBody))
  if err != nil {
    log.Print(err)
  }
  fmt.Println("%T", req)
  fmt.Println("%T", err)

  values := url.Values{}
  values.Add("access_token", accessToken)
  req.URL.RawQuery = values.Encode()
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8")
  client := &http.Client{Timeout: time.Duration(30 * time.Second)}
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    log.Print(err)
  }
  defer res.Body.Close()
  var result map[string]interface{}
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    log.Print(err)
  }
  if err := json.Unmarshal(body, &result); err != nil {
    log.Print(err)
  }
  log.Print(result)
}

Hàm trên có 2 hàm:

 • getReplyMessage: Ở đây mình chỉ xem thử nếu có chữ hello thì mình sẽ trả về message greeting tương ứng. Các bạn có thể sử dụng các kĩ thuật khác cao cấp hơn.
 • sendTextMessage: Hàm này sẽ gửi về POST request về facebook endpoint, sau đó facebook sẽ gửi tin nhắn tới người nhận(người vừa mới chat trên page facebook).

Chạy server lên bằng go run main.go. Ta được một server đang chạy ở port 8085

Ngrok

Các bạn tải ngrok về ở đây https://ngrok.com/

Chạy ngrok:

ngrok http 8085

Sẽ được như này:

alt text

localhost:8085 đã được ngrok chuyển thành https và publish ra bên ngoài.

Config

Mọi thứ gần như đã xong. Các bạn chỉ cần paste callback URL đã được forward bởi ngrok vào popup của facebook lúc nãy, điền verify token là xong rồi.

alt text

Như vậy là các bạn có thể pm facebook page chat thử và chờ response.

Kết

Trên này là một sample đơn giản. Facebook messenger bots có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực bán hàng hay trả lời tự động. Các bạn nào chưa nghịch thì có thể nghịch thử.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thach Le

7 bài viết.
150 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
55 6
Chắc các bạn cũng không lạ lẫm gì Go nữa, Go là một ngôn ngữ backend được phát triển bởi Google. (Ảnh) Một vài điểm mạnh nổi bật trong Go: Stati...
Thach Le viết hơn 4 năm trước
55 6
White
48 4
Trong thế giới của việc thông tin cá nhân đang ngày càng bị xâm phạm và tấn công, đến thời điểm này đã có gần (Link) accounts bị leaked thì chuyện ...
Thach Le viết hơn 3 năm trước
48 4
White
47 5
Dạo này Rust đang nổi lên như một thế lực khiến một hispter như mình không thể không để tâm. Sau vài ngày dig deeper vào Rust, mình cho rằng Rust l...
Thach Le viết hơn 4 năm trước
47 5
Bài viết liên quan
White
24 4
Khi làm việc, đôi lúc bạn chạy server ở localhost nhưng cần truy cập vào nó từ một thiết bị khác không cùng trong mạng nội bộ, ví dụ chạy web để de...
Huy Trần viết 5 năm trước
24 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
150 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!