Viết mã AdonisJs/Node.js nhanh hơn nhờ có IntelliSense của Visual Studio Code
AdonisJs Web Framework
7
White

Lương Trưởng viết ngày 23/12/2018

Bạn gặp khó khăn khi mới tiếp cận với AdonisJs hoặc không nhớ cú pháp hay là các Extension cài thêm không hoạt động chính xác, hãy để IntelliSense giúp bạn.

 • Bài viết này được thực hiện trên Visual Studio Code v1.27.2, AdonisJs v4.1. các phiên bản khác có thể không được hỗ trợ

# Route

Thêm đoạn mã sau vào trước const Route = use('Route') để gợi ý code

  /** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Route/Manager'} */
  const Route = use('Route')

Mã cho start/routes.js

'use strict'

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Http routes are entry points to your web application. You can create
| routes for different URL's and bind Controller actions to them.
|
| A complete guide on routing is available here.
| http://adonisjs.com/docs/4.1/routing
|
*/

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Route/Manager'} */
const Route = use('Route')

Route.on('/').render('welcome')
...

alt text

# Controller

Đối với các Object parameter thì ta dùng mã bên dưới:

  /**
   * @param {object} ctx
   * @param {import('@adonisjs/auth/src/Schemes/Session')} ctx.auth
   * @param {import('@adonisjs/framework/src/Request')} ctx.request
   * @param {import('@adonisjs/framework/src/View')} ctx.view
   */

Mã cho app/Controllers/Http/HomeController

"use strict"

class HomeController {
  /**
   * @param {object} ctx
   * @param {import('@adonisjs/auth/src/Schemes/Session')} ctx.auth
   * @param {import('@adonisjs/framework/src/Request')} ctx.request
   * @param {import('@adonisjs/framework/src/View')} ctx.view
   */
  index({ auth, request, view }) {
    // Your code...
    ...
  }
}

module.exports = HomeController

alt text

# Model

Mã cho app/Models/Home

'use strict'

/** @type {typeof import('@adonisjs/lucid/src/Lucid/Model')} */
const Model = use('Model')

class Home extends Model {

  profiles() {
    ...
  }

}

module.exports = Home

alt text

# Hơn nữa

Một số mã gợi ý khác....

/** @type {typeof import('@adonisjs/auth/src/Schemes/Session')} AuthSession */

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Env')} Env */

/** @type {typeof import('@adonisjs/lucid/src/Factory')} Factory */

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Hash')} Hash */

/** @type {typeof import('@adonisjs/ignitor/src/Helpers')} Helpers */

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Request')} Request */

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Response')} Response */

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Route/Manager'} Route */

/** @type {typeof import('@adonisjs/lucid/src/Schema')} Schema */

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/Server')} Server */

/** @type {typeof import('@adonisjs/session/src/Session')} Session */

/** @type {typeof import('@adonisjs/framework/src/View')} View */

/** @type {typeof import('@adonisjs/lucid/src/Lucid/Model')} */

Hy vọng bài viết này có thể giúp đỡ các bạn trong quá trình lập trình AdonisJs/Node.js :smile::smile::smile::smile::smile: Cảm ơn anh em.

Nguồn: AdonisJs blog

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lương Trưởng

10 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
3 1
Nội dung Javascript ES6 (Language changes) Directory structure Routing Request Views Models Javascript ES6 Node.js v8.0 bổ sung lên...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
2 0
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
1 0
x] Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 06/01/2019 \ Các bước thực hiện 1. Factory 2. Seed \ Factory Đôi khi chúng ta cần d...
Lương Trưởng viết gần 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!