Viết 1 function sử dụng cho toàn bộ app
AngularJS
31
White

My Mai viết ngày 27/05/2015

Khi các bạn viết sử dụng AngularJS có thấy thắc mắc về phần làm thế nào để mình viết 1 function mà có thể sử dụng cho toàn bộ app của mình không?
Ví dụ nha:
Bạn có 1chức năng tính tổng và chức năng này sử dụng cho toàn bộ app của bạn ( cụ thể là nó hiện hữu trong rất là nhiều page trong site của bạn) bạn sẽ chọn giải quyết vấn đề này như thế nào:

 • Cách 1: cứ mỗi controller thì mình sẽ viết 1 function riêng cho nó
 • Cách 2: sẽ define ra 1 directive để xử lý việc tính tổng này
 • Cách 3: sẽ define ra 1 function ở service để xử lý

Mình sẽ tập trung vào cách 3 và giải thích ngắn gọn tại sao mình không chọn cách 1, 2 dựa vào quan điểm của mình ( chỉ mình thôi nhé :P)
Cách 1: không được hay cho lắm vì nó ko tối ưu được code ( Cách này là cách chuối nhất mà lúc trước khi mới tiếp xúc với Angular mình thường làm :D)
Cách 2: Thường thì mình thấy nhiều người hay chọn cách này nhưng nó sẽ có những bất tiện sau đây:

 • Function này chỉ mang ý nghĩa về tính toán nên bạn cần xác định được scope ở đây hướng đến là gì? vì directive có đến 3 loại scope khác nhau mà
 • Bạn phải bind data vào nó như thế nào ( ví dụ data của bạn được cung cấp ở controller)
 • Nghĩ xa hơn tí nếu thực hiện xong function tính tổng, bạn cần kết quả đó để xử lý tiếp tục ở controller, bạn phải thực hiện thêm 1 bước tiếp theo nữa là broadcast data của mình đến controller, controller nhận được mới xử lý tiếp

  Directive này nó rất hay lần sau mình sẽ viết thêm 1 bài khác

Những nhược điểm của 2 cách trên thì ở cách 3 sẽ khắc phục được, nên mình trình bài cách viết luôn nha:

Ở service: define ra 1 function dùng chung cho toàn bộ app của bạn

angular.module('utilityApp')
 .factory('tinhtong',[ function () {
  return {
   sum: function (num1, num2) {
    num1 + num2;
   }
  };
 }]);

Ở controller: gọi function đó

angular.module('utilityApp')
 .controller('TinhtongCtrl', ['$scope','tinhtong', function ($rootScope, $scope,tinhtong) 
  {
   $scope.tong = function (num1, num2) {
    $scope.ketqua = tinhtong.sum(num1, num2);
   };
  }
 ]);

Đây là cách viết đơn giản để các bạn hiểu được cấu trúc code đơn giản. Nếu các bạn muốn xem ví dụ hoàn chỉnh thì có thể xem ở đây: https://github.com/mymai91/angular-utility-app xem demo draw-chart ấy nha.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

My Mai

34 bài viết.
212 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 21
Bạn muốn load 3 image khác nhau (Ý mình ở đây là dùng tag không phải background nhé) cho 3 loại màn hình khác nhau (small, medium, large). Bạn sẽ l...
My Mai viết 7 năm trước
25 21
White
21 8
Lotus là gì? (Link) là một Ruby Web Framework mới với chú trọng vào cấu trúc tách rời với thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Hiện tại thì Lotus vừa re...
My Mai viết 7 năm trước
21 8
White
20 9
Tham gia cộng đồng Thoáng đó cũng đã 2 năm từ lúc tớ tham gia cộng đồng Ruby Việt Nam. Giờ ngồi ngẫm lại được gì và mất gì :v Thật thì chẳng mất...
My Mai viết hơn 5 năm trước
20 9
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/springframework/springmvc/consumespringhateoasrestapiusingangularjsexamplespringboot Consume Spring HATEOAS Rest API using An...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
White
7 2
1. Giới thiệu: Lovefield, một relational database được viết hoàn toàn bởi JavaScript & được phát triển bởi Google. Cung cấp cú pháp truy vấn tư...
Cùi Bắp viết 6 năm trước
7 2
White
1 0
Phải chi mình biết những điều này trước khi Merge Code Bài tập nhóm MEAN Stack. Phần này chỉ nói về Angular, mình sẽ viết bài khác về các phần còn...
huskykun viết 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
212 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!