Về tham số wsrep_auto_increment_control
TIL
765
White

manhdung viết ngày 20/07/2016

Về tham số wsrep_auto_increment_control trong Galera cluster

Bài viết bắt nguồn từ câu hỏi của một bạn dev bên mình khi quan sát thấy các gía trị id tự động của mỗi node trong galera cluster không đồng nhất liên tiếp nhau.

Lý do đằng sau hiện tượng này là các gía trị auto_increment_control và auto_increment_offset

Cần chú ý kiểm tra xem liệu wsrep_auto_increment_control có được on không
và các giá trị auto_increment_increment và auto_increment_offset trên từng server là bao nhiêu.Mặc định auto_increment_increment= 3 còn auto_increment_offset trên mỗi con sẽ khác nhau, thường là 1,2,3

vì vậy nếu record đến từ server khác nhau cho cùng table sẽ cho ra các id khác nhau:
1 4 7 10
2 5 8 11
3 6 9 12

Mục đích để đảm bảo việc insert record vào table từ các server khác nhau sẽ không dẫn đến trùng primary key.

kết quả dẫn đến trường id primary key auto increment sẽ thành:
1 3 5 6 9 10…
1 3 5 là các record đến từ ba server khác nhau
6 9 là các record đến từ cùng một server

Ví dụ
CREATE TABLE t1(c1 INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, c2 INT)ENGINE=InnoDB;

trên db có auto_increment_offset=3 tôi tạo record:
thì kết quả:
MariaDB [test_auto]> select * from t1;

+----+------+
| c1 | c2 |
+----+------+
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
+----+------+
2 rows in set (0.00 sec)

sang một db có auto_increment_offset=1 tôi tạo record thì kết quả:
MariaDB [test_auto]> select * from t1;

+----+------+
| c1 | c2 |
+----+------+
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
+----+------+
3 rows in set (0.00 sec)

Hoàn toàn đúng theo phân tích của tài liệu và suy đoán cá nhân.

Tham khảo:
https://mariadb.org/auto-increments-in-galera/

manhdung 20-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

manhdung

44 bài viết.
330 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
97 12
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết hơn 5 năm trước
97 12
White
53 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 4 năm trước
53 4
White
51 13
Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trìn...
manhdung viết hơn 5 năm trước
51 13
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết gần 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
330 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!