Vấn đề có thể gặp khi thao tác với String trong Java và Groovy
TIL
797
White

Tất Huân viết ngày 10/08/2018

Vấn đề có thể gặp khi thao tác với String trong Java và Groovy

Vấn đề 1: Toán tử "==" trong Groovy khác với Java

Cùng 1 ví dụ như sau:

String yourWife = new String("beautiful girl");
String myWife = new String("beautiful girl");

System.out.println(yourWife.equals(myWife));
System.out.println(yourWife == myWife); 

Java output:

true
false

Groovy output:

true
true

// Tất nhiên cách lưu trữ đối tượng và so sánh tham chiếu của Groovy không thay đổi, chỉ là Groovy dùng toán tử == như equals(). Nếu muốn so sánh tham chiếu trong Groovy, chúng ta có thể sử dụng function is(): object1.is(object2)

Vấn đề 2: So ánh GString và String trong Groovy

String name = "Dat"
String nickName = "Mr $name"

println nickName == "Mr Dat"
println nickName.equals("Mr Dat")

Output:

false
true

Tương tự khi bạn check 1 list String contains một phần tử GString

String myName = "Huan"
def names = ["Huan", "Hai"]
println names.contains("$myName")

Output:

false

Jack 10-07-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tất Huân

10 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 0
Sử dụng Jacksondatabind mapping Object Json và ứng dụng load file config 1. Mapping Object Json Jacksondatabind Maven: com.fasterxml.jackson.c...
Tất Huân viết hơn 3 năm trước
7 0
White
5 2
Một số hàm giúp mapping data đơn giản với Groovy Ví dụ với list data như sau: def student1 = name: "Huan", age: 22, gender: "male"] def student...
Tất Huân viết hơn 3 năm trước
5 2
White
5 0
Trước tiên mình muốn làm rõ khái niệm Vertical và Horizontal scaling: (Ảnh) Nguồn ảnh: Internet Ví dụ liên tưởng: ================= Giả sử bạn...
Tất Huân viết 2 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
1 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
1 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết gần 3 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 5 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!