Vài ghi chú về Rails Migrations
Rails
38
migration
2
Male avatar

driedjack viết ngày 14/11/2019

Em cũng mới đi làm lập trình, trong quá trình làm và học có ghi lại một số thứ để giờ tổng hợp lại rồi đăng lên, vừa có cái để ghi nhớ vừa là miếng bánh chén trà để mọi người nhâm nhi và bình luận. Mong được học hỏi từ mọi người, bài đầu nên không tránh nhiều lỗi, mong được góp ý ạ.

Rails migrations là gì, tại sao lại có nó và dùng nó như thế nào?

Theo như trang hướng dẫn chính thức có giới thiệu thì migration là một cách tiện lời để thay đổi database schema dễ dàng và thống nhất theo thời gian. Với mỗi sự thay đổi trong cấu trúc database từ đầu đến cuối đều được phản ánh hết trong migration. Từng file là từng phiên bản, từng lát cắt thời gian của database. Vì migration dùng ruby DSL1 nên không cần thiết phải tự viết SQL, giúp cho các thay đổi cũng như schema độc lập với database.

Với những định nghĩa như trên thì migration giúp ích rất nhiều cho việc quản lý cấu trúc database, hợp tác làm việc cho nhiều lập trình viên trong cùng một nhóm, không phải mó nhiều tới SQL hay database, trong những dự án mình làm thì việc điều chỉnh cấu trúc database hiếm khi phải tự viết tay. Thêm một điểm đó là ruby khá thân thiện sẽ nên dễ đọc dễ hiểu và dễ chia sẻ với nhóm.

Với mỗi phiên bản migration phản ánh tình trạng hiện tại của schema từ version đó trở về trước, mỗi version được phản ánh qua nhiều chức năng như tạo bảng, xóa bảng, thêm cột, xóa cột, thêm index, constraint,... Cùng với việc chạy migration, ActiveRecord cũng đồng thời cập nhật file db/schema.rb phản ánh cấu trúc của database.

Đó là vài điểm theo kinh nghiệm mình thấy hay và mình nghĩ để thể hiện điều đó rõ nét nhất là thông qua ví dụ, thực hành.

Trong thực tiễn

Tạo migration

Tên file migration tuân thủ theo qui tắc số_cộng_tên_migration.rb. Các file migration được sắp xếp theo tên file theo thứ tự chữ cái. Lệnh rails db:migrate để migrate database. Khi migrate, rails sẽ dựa vào thứ tự các file để thực hiện migration, nếu sai thứ tự sẽ xảy ra nhiều đụng chạm nghiêm trọng phát sinh lỗi vì thế rails có hỗ trợ cho ta vài lệnh tạo migration kèm theo con số ở đầu file được sinh ra từ thời gian theo UTC, ví dụ 20190511031142_create_posts.rb được tạo bằng lệnh

rails g migration CreatePosts

Trong file được tạo ra sẽ chứa đoạn code có dạng như này

class CreatePosts < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :posts do |t|
   t.references :user, null: false, foreign_key: true
   t.string :title
   t.text :body

   t.timestamps
  end
 end
end

Lệnh tạo migration còn hỗ trợ định nghĩa trước các cột, ví dụ như

rails g AddCategoryToPosts category:references views:integer

Một lệnh khác khá hữu ích đó là lệnh tạo model

rails generate model Product name:string description:text

cho ta file migration như này

class CreateProducts < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :products do |t|
   t.string :name
   t.text :description

   t.timestamps
  end
 end
end

Viết và chạy migration

Để hỗ trợ viết migration, rails cung cấp rất nhiều hàm ví dụ như create_table, add_column, remove_column, ... các bạn có thể tham khảo ở những link sau: ActiveRecord::ConnectionAdapters::SchemaStatements, ActiveRecord::ConnectionAdapters::TableDefinition, ActiveRecord::ConnectionAdapters::Table

Điểm đặc biệt quan trọng ở đây đó là migration cho phép quay ngược về quá khứ có nghĩa là quay trở lại phiên bản trước đó của database, lệnh để thực thi là rails db:rollback, hỗ trợ thêm biến STEP=số để quay ngược lại số verion của migration. Lệnh này là một cách viết khác cho lệnh rails db:migration VERSION=số_đầu_file, cùng với đó là lệnh rails db:migrate:redo STEP=số để rollback và migrate lại.

Để có thể rollback thì rails phải biết rollback như thế nào. Đối với hàm change trong migration, khi gọi hàm trong hàm này thì rails sẽ tự động rollback nếu bản thân hàm được gọi đó có thể rollback được, nếu không sẽ raise lỗi ActiveRecord::IrreversibleMigration. Khi đó ta phải cung cấp rails thông tin để rollback lại bằng hàm reversible, ví dụ

class ExampleMigration < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :distributors do |t|
   t.string :zipcode
  end

  reversible do |dir|
   dir.up do
    # add a CHECK constraint
    execute <<-SQL
     ALTER TABLE distributors
      ADD CONSTRAINT zipchk
       CHECK (char_length(zipcode) = 5) NO INHERIT;
    SQL
   end
   dir.down do
    execute <<-SQL
     ALTER TABLE distributors
      DROP CONSTRAINT zipchk
    SQL
   end
  end

  add_column :users, :home_page_url, :string
  rename_column :users, :email, :email_address
 end
end

Hoặc không ta có thể dùng cách cũ của rails là định nghĩa hai hàm up, down để nói rõ cho rails biết migrate làm gì và rollback làm gì.

 class ExampleMigration < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def up
  create_table :distributors do |t|
   t.string :zipcode
  end

  # add a CHECK constraint
  execute <<-SQL
   ALTER TABLE distributors
    ADD CONSTRAINT zipchk
    CHECK (char_length(zipcode) = 5);
  SQL

  add_column :users, :home_page_url, :string
  rename_column :users, :email, :email_address
 end

 def down
  rename_column :users, :email_address, :email
  remove_column :users, :home_page_url

  execute <<-SQL
   ALTER TABLE distributors
    DROP CONSTRAINT zipchk
  SQL

  drop_table :distributors
 end
end

Một hàm khác cũng khá hay dùng để rollback trong migration đó là hàm revert, khi gọi hàm này nó sẽ revert lại đúng những gì ta cung cấp (block hoặc class) giống với lệnh rails db:rollback

require_relative '20121212123456_example_migration'

class FixupExampleMigration < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  revert ExampleMigration

  create_table(:apples) do |t|
   t.string :variety
  end
 end
end

File trên cũng có thể được viết lại mà không dùng revert nhưng ta phải để ý nhiều thứ hơn như là đổi lại thứ tự các lệnh trong hàm change, đổi ngược lại updown, chuyển create_table thành drop_table, rắc rối hơn.

Tổng kết

Trên là một vài điểm cần biết trước nhất về rails migration, như là công dụng cách viết, các lệnh hữu ích, rollback,... gọi là các lệnh hay dùng. Ngoài ra còn một vài thứ hay ho về migration như chạy migration cho các môi trường khác nhau, chạy phiên bản cố định migration, thay đổi output cho migration, cột modifier,... sẽ dành cho các bạn tìm hiểu sâu hơn.

Rất nhiều yêu thương <3

Anh chị em có thể ghé blog của em để đọc thêm ạ.

mail mình


 1. Domain Specific Language, ngôn ngữ cho miền chuyên biệt. 

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

driedjack

1 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
22 3
Giao diện lập trình ứng dụng, còn gọi là API (Application Programming Interface) là chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức của mộ...
chuong2v viết gần 6 năm trước
22 3
White
8 0
Migration là gì Migration là một tính năng được "vay mượn" từ Rails Ruby framework, rất hữu dụng khi chúng ta thay đổi database (thường là MySQL) ...
Đặng Thành Nam viết hơn 5 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!