VTV Video Direct Link Generator
nodejs
106
expressjs
2
White

Nguyễn Đức Hải viết ngày 01/07/2019

Giới thiệu

Từ ý tưởng này: https://kipalog.com/posts/Lay-link-tai-cac-chuong-trinh-yeu-thich-tren-VTV
Mình viết 1 cái app đơn giản để get link ra luôn, code có vẻ hơi củ chuối ^^
Mình sử dụng các module: body-parser; cheerio; string; express
Demo: http://vtv-link.herokuapp.com/

File app.js

var express = require('express');
var bodyParser = require('body-parser')
var cheerio = require('cheerio');
var request = require('request');
var s = require('string')

var port = Number(process.env.PORT || 5000);
var app = express();

function get_link(url) {
  var link = url;
  var text1 = s(link).chompLeft('http://vcplayer.vcmedia.vn/1.1/?_site=vtv&vid=').s;
  var text2 = s(text1).splitLeft('&');
  var text3 = 'http://vhosting.vcmedia.vn/' + text2[0];
return text3;
}

app.use(bodyParser.urlencoded({extended:false}));

app.get('/', function (req, res) {
  res.sendFile('index.html', { root: __dirname });
});


app.post('/', function (req, res) {  
  var url = req.body.vtv;

  request(url,function(err, resp, body){
    var vtv_source = cheerio.load(body);
    var link = vtv_source('.VCSortableInPreviewMode').attr('data-src');
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' });
    res.write('<center> <br> <br> <br> <a href="' + get_link(link) + '">' + get_link(link) + '</a> </center>');
    res.end();
  });

});

var server = app.listen(port, function () {
  console.log('Node server is running..');
});

File index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>VTV Video Direct Link Generator</title>
</head>
<style> 
input {
  width: 30%;
  padding: 12px 20px;
  margin: 8px 0;
  font-size: 100%;
}
input[type=button], input[type=submit] {
  background-color: #4CAF50;
  border: none;
  color: white;
  padding: 16px 16px;
  text-decoration: none;
  margin: 4px 2px;
  cursor: pointer;
  width: 15%;
}
}
</style>

<body>
  <br>
  <br>
  <br>
  <center>
  <h1>Paste your VTV Video url here</h1>
  <form method = "post">
  <input type="text" name="vtv" placeholder="http://vtv.vn/video/cong-nghe-doi-song-sinh-vat-ngoai-lai-204180.htm">
  <input type="submit">
  </form>
  </center>
</body>
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Đức Hải

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
5 3
Giới thiệu (Link) là website của VTV. Với chức năng là xem tv trực tuyến ngoài ra còn cung cấp cho bạn các chương trình truyền hình đã phát sóng đ...
Nguyễn Đức Hải viết hơn 4 năm trước
5 3
White
3 2
Công cụ cần có: Sublime Text 3 Plugin Markdown Editing, Markdown Preview Thực hiện Bước 1: Cài đặt Package Control Cài đặt ST3, download t...
Nguyễn Đức Hải viết hơn 5 năm trước
3 2
White
2 4
Giới thiệu Pelican là một "static site generator" , được viết bằng Python. Cũng giống như Jeklly hay Ghost, Pelican cho phép bạn tạo các bài viết ...
Nguyễn Đức Hải viết hơn 5 năm trước
2 4
Bài viết liên quan
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 4 tháng trước
1 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/angular6httpinterceptorwithnodejsrestapis Angular provides HTTP Interception to inspect and transfo...
loveprogramming viết 24 ngày trước
0 0
White
1 0
Lâu lâu không động vào nodejs không biết mấy ông tool tiếc này đi đâu về đâu rồi. Trước đây thì mình vẫn có thể dùng istanbul với mocha đơn giản th...
Hà Phạm viết hơn 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!