VPS command
TIL
763
White

tuds viết ngày 07/05/2016

USER

useradd user_name // thêm user
userdel user_name // xóa user
cat /etc/passwd // xem sự tồn tại của user

useradd -d /folder_name user_name // thêm user vào folder tùy chọn

chage -l user_name // xem thông tin của một user

su user_name // chuyển đến user đó

visudo // Liệt kê danh sách phân quyền

groupadd group_name // thêm group
groupdel group_name // xóa group

cut -d: -f1 /etc/group // liệt kê danh sách group

usermod -G group_name user_name // thêm user và group muốn thêm
groups user_name // xem user đang tồn tại ở group nào

07-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tuds

34 bài viết.
114 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
63 13
0.1 Intro Trong series này các bạn sẽ được tiếp cận từ đầu đến đích việc của một webiste tĩnh được làm như thế lào. Hứa hẹn nhiều điều thầm kính t...
tuds viết 4 năm trước
63 13
White
50 5
Dạo gần đây nhà mình hay mất mạng, mà ai cũng biết rồi dân IT, Design, Gaming, XXX, mà không có internet thì hỡi ơi cứ như là sống ở thời kì đồ đá....
tuds viết hơn 3 năm trước
50 5
White
29 2
Tiêu đề viết cho vui vậy chứ 2 chúng nó ly dị lâu rồi, đứa thì đi theo anh chiều cao vh height, đứa thì cưới chị chiều ngang vw width. 1 vw = 1% c...
tuds viết hơn 4 năm trước
29 2
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 4
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 1 năm trước
4 0
White
23 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 4 năm trước
23 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
114 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!