Upload a File using Retrofit
retrofit
1
android
67
White

tienbm viết ngày 11/05/2017

Upload a File using Retrofit

Có rất nhiều docs hướng dẫn nhưng mình thấy upload như này hiệu quả nhất nên note lại
Mình sẽ đi vào ví dụ luôn cho nhanh

public interface ApiInterface {
    @Multipart
    @POST ("/api/Accounts/editaccount")
    Call<User> editUser (@Header("Authorization") String authorization, @Part("file\"; filename=\"pp.png\" ") RequestBody file , @Part("FirstName") RequestBody fname, @Part("Id") RequestBody id);
  }

Ở đoạn code trên chú ý đến

@Part("file\"; filename=\"pp.png\" ") RequestBody file
ở đây 
"file\"; =>file là param request lên

Tiếp đến là send request to server

File file = new File(imageUri.getPath());
RequestBody fbody = RequestBody.create(MediaType.parse("image/*"), file);
RequestBody name = RequestBody.create(MediaType.parse("text/plain"), firstNameField.getText().toString());
RequestBody id = RequestBody.create(MediaType.parse("text/plain"), AZUtils.getUserId(this));
Call<User> call = client.editUser(AZUtils.getToken(this), fbody, name, id);
call.enqueue(new Callback<User>() {
   @Override
   public void onResponse(retrofit.Response<User> response, Retrofit retrofit) {

   }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
});

Bài sau mình sẽ hướng dẫn upload multiple file

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tienbm

5 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 2
Mở đầu Deep Links for App Content theo mình hiểu thì là liên kết tới app của bạn thông qua một đường link trên site nào đó.Đơn giản hơn là sẽ mở a...
tienbm viết hơn 5 năm trước
7 2
White
2 1
Thân bài Để làm một widget với một listview bao gồm các thành phần: 1: AppWidgetProvider Được extend từ BroadcastReceiver được dùng đến như một ...
tienbm viết 5 năm trước
2 1
White
1 0
Thêm hành động sử dụng hành động trên bàn phím android http://javatechig.com/android/androidkeyboardhackshidekeyboardandcustomizeactions 07052016
tienbm viết gần 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!