Update mysql from 5.6 to 5.7 on MAC
TIL
491
Mysql
40
update
1
mac os
6
White

ManhDV viết ngày 12/01/2017

Here is another scenario (version upgrade):

I reinstalled my OS (Mac OS El Captain) and installed a new version of mysql (using homebrew). The installed version (5.7) happened to be newer than my previous one. Then I copied over the tables, including the ib* files, and restarted the server. I could see the tables in mysql workbench but when I tried to select anything, I got "Table doesn't exist".

Solution:

  1. stop the mysql server e.g. mysql.server stop or brew services stop mysql
  2. start the server using mysqld_safe --user=mysql --datadir=/usr/local/var/mysql/ (change path as needed)
  3. run mysql_upgrade -u root -p password (in another terminal window)
  4. shut down the running server mysqladmin -u root -p password shutdown
  5. restart the server in normal mode mysql.server start or brew services start mysql

Relevant docs are here.

Copy from this answer

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ManhDV

21 bài viết.
34 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
35 6
TL; DR Cấu hình mastermaster trên nhiều node EC2 Mỗi node có nhiều database, với schema giống hệt nhau. Thực hiện điều phối việc read/write b...
ManhDV viết 12 tháng trước
35 6
White
14 0
Background Với những database có lượng read lớn thì tầm quan trọng của việc warmup BP đã được nhắc tới nhiều. Nhưng nó có hiệu quả tới mức như thế...
ManhDV viết 12 tháng trước
14 0
White
14 3
Background Bạn có nhớ gì về hồi cấp 3 ko? Ý mình ko phải là hình ảnh em gái xinh nhất khối mặc áo trong và ngoài có mã màu lần lượt là 000 và fff ...
ManhDV viết 11 tháng trước
14 3
Bài viết liên quan
Male avatar
19 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết hơn 2 năm trước
19 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
21 bài viết.
34 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!