Ứng dụng toán tử logic trong Javascript để viết code gọn gàng hơn
Javascript
316
clean code
19
logical operators
1
White

Phạm Hữu Hiền viết ngày 13/04/2017

alt text

Chào các bạn, chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là làm thế nào để viết code Javascript trông gọn gàng hơn bằng cách ứng dụng toán tử logic trong Javascript nhé.

Toán tử logic và cách thức hoạt động

Trước tiên mình xin nói sơ qua về các toán tử logic có trong JS. Chúng ta có tổng cộng ba toán tử logic đó là toán tử AND (&&), toán tử OR (||) và toán tử NOT (!).

Trong toán logic các bạn đã biết đó là toán tử AND sẽ trả về đúng khi tất cả các toán hạng trong đó đều đúng, và sẽ trả về sai khi tồn tại một toán hạng trong đó là sai. Ngược lại, toán tử OR sẽ trả về sai khi tất cả các toán hạng trong đó đều sai, và sẽ trả về đúng khi tồn tại một toán hạng đúng.

Trong JS cũng tương tự như vậy nhưng có hơi mở rộng thêm một chút xíu.

Toán tử AND

Cú pháp: exp1 && exp2 && exp3 && … && expn

Toán tử AND sẽ trả về GIÁ TRỊ truthy của toán hạng cuối cùng (expn) nếu tất cả n toán hạng đều là truthy, và sẽ trả về GIÁ TRỊ falsy nếu có tồn tại một toán hạng falsy, trong trường hợp này thì toán hạng có giá trị falsy đầu tiên sẽ được trả về. Trong biểu thức trên giả sử mình có toán hạng exp2 là falsy, thì phép kiểm tra sẽ dừng lại ngay, các toán hạng đứng sau sẽ không được kiểm tra giá trị nữa, và giá trị falsy của exp2 sẽ được trả về. Cái này người ta gọi là short circuit.

Toán tử OR

Cú pháp: exp1 || exp2 || … || expn

Toán tử OR sẽ trã về giá trị falsy của toán hạng cuối cùng (expn) nếu tất cả n toán hạng đều là falsy, và trả về giá trị truthy nếu có tồn tại một toán hạng truthy, và trong trường hợp đó, toán hạng truthy đầu tiên sẽ được trả về giá trị. Toán tử OR cũng có short circuit như mình đã nói ở trên.

Như vậy thì trong hai trường hợp trên, chúng ta đều nhận được GIÁ TRỊ falsy hoặc truthy, các bạn để ý nhé, mình nhấn mạnh đến chữ giá trị truthy, falsy, nghĩa là giá trị đó có thể là Boolean, cũng có thể là non-Boolean. (truthy và falsy là gì mình đã có bài viết ở đây. Bạn có thể xem qua để hiểu kỹ hơn nhé). Đó là một tính năng quan trọng mà chúng ta sẽ vận dụng nó nhiều đấy.

Toán tử NOT

Cú pháp: !exp

Toán tử NOT sẽ trả về true nếu exp là falsy, và trả về false nếu exp là truthy. Như vậy toán từ NOT chỉ trả về giá trị Boolean là true hoặc false thôi, không giống như toán tử AND và OR ở trên.

Ứng dụng toán tử logic để viết code gọn gàng hơn

OK, đây là phần quan trọng nhất mà mình muốn nói tới đây. Biết được cách thức hoạt động của các toán tử logic như trên rồi, bây giờ mình sẽ vận dụng vào trong việc viết code như thế nào để cho gọn gàng hơn đây? Chúng ta cùng tìm hiểu qua một số kỹ thuật sau đây nhé.

 • Kỹ thuật 1: falback value (default value)

Giả sử mình có một đối tượng là employee và có các thông tin về tên, tuổi và địa chỉ. Yêu cầu chúng ta hãy viết một hàm in thông tin nhân viên ấy ra console, và thông tin về địa chỉ của nhân viên là không bắt buộc, nếu như có thông tin địa chỉ thì in thông tin đó ra, còn không có thì sẽ in ra chuỗi ‘Vietnam’.

var employee = {
  name: 'Nguyen Van A', // thong tin bat buoc
  YOB: 1999, // thong tin bat buoc
  address: 'Tan Binh' // thong tin khong bat buoc, co the co hoac khong co
}

function displayEmployee(employee) {
  console.log('Employee:', employee.name);
  console.log('YOB:', employee.YOB);

  if (employee.address) {
  console.log('Address:', employee.address);
  } else {
   console.log('Address: Vietnam');
  }
}

Đây là cách viết mà chúng ta thường thấy, nhưng có một cách viết khác gọn hơn như thế này

function displayEmployee(employee) {
  console.log('Employee:', employee.name);
  console.log('YOB:', employee.YOB);
  console.log('Address:', employee.address || 'Vietnam');
}

Cách viết trên có thể được giải thích như sau:

Đây là toán tử logic OR, và bắt đầu từ trái qua phải, nếu employee.address có giá trị, nghĩa là truthy, thì giá trị đó sẽ được trả về. Ngược lại, nếu employee.address không có giá trị, nghĩa là falsy, thì phép so sách sẽ đi tiếp, tới chuỗi ‘Vietnam’, nó là truthy nên phép so sánh dừng lại và trả về giá trị là ‘Vietnam’. OK, cũng không khó hiểu phải không các bạn. Và kỹ thuật này người ta gọi là fallback value hay là default value. Và như các bạn thấy, cách viết này trông gọn gàng hơn cách viết ban đầu vì nó không có nhiều if else.

Cách dùng fallback value này mở rộng ra mình sẽ có ví dụ sau. Cũng là hàm hiển thị thông tin nhân viên như trên nhưng lúc này trong nhân viên sẽ có 3 địa chỉ lần lượt là address1, address2, address3. Nếu địa chỉ thứ nhất không có giá trị, thì sẽ lấy địa chí thứ hai, nếu địa chí thứ hai không có giá trị, thì sẽ lấy địa chỉ thứ ba, và nếu địa chỉ thứ ba cũng không có giá trị luôn thì sẽ lấy giá trị mặc định là ‘Vietnam’. Nếu viết theo cách if else thông thường, chúng ta sẽ có đoạn code như sau

function displayEmployee(employee) {
  console.log('Employee:', employee.name);
  console.log('YOB:', employee.YOB);

  if (employee.address1) {
   console.log('Address:', employee.address1);
  } else if (employee.address2) {
   console.log('Address:', employee.address2);
  } else if (employee.address3) {
   console.log('Address:', employee.address3);
  } else {
   console.log('Address: Vietnam');
  }
}

Và nếu chúng ta áp dụng kỹ thuật fallback value, thì code sẽ như sau

function displayEmployee(employee) {
  console.log('Employee:', employee.name);
  console.log('YOB:', employee.YOB);
  console.log('Address:',
   employee.address1 || employee.address2 || employee.address3 || 'Vietnam');
}

Chúng ta có thể thấy là cách viết thứ hai nhìn sẽ gọn gàng hơn vì không có nhiều if else nữa.

 • Kỹ thuật 2: truy cập giá trị trong các đối tượng lồng nhau

Khi làm việc với cấu trúc dữ liệu gồm các đối tượng lồng nhau trong nhiều cấp, để lấy giá trị của một thuộc tính trong cấp trong cùng, chúng ta thường dùng các câu lệnh if để kiểm tra giá trị của từng đối tượng từ cấp cao nhất vào trong, ví dụ như ta có dữ liệu có cấu trúc như sau

var responseJSON = {
  department: {
   employee: {
    name: 'Nguyen Van A',
    YOB: 1999,
    address: 'Can Tho'
   }
  }
};

Trong đó, department, employee đều là những đối tượng không bắt buộc, nghĩa là responseJSON có thể có chứa department hoặc không, và trong department, có thể có hoặc không có employee, và address trong employee cũng có thể có hoặc không có giá trị. Yêu cầu đặt ra là chúng ta hãy viết hàm hiển thị thông tin của nhân viên đó, và nếu nhân viên đó không có địa chỉ thì in ra ‘Vietnam’. Ta có hàm sau đây để hiển thị thông tin nhân viên đó

function displayEmployee(responseJSON) {
  var department = responseJSON.department;

  if (department) {
   var employee = department.employee;

   if (employee) {
    console.log('Employee:', employee.name);
    console.log('YOB:', employee.YOB);

    if (employee.address) {
     console.log('Address:', employee.address);
    } else {
     console.log('Address: Vietnam');
    }
   } 
  }
}

Đoạn code trên chúng ta đi từng cấp một từ ngoài vào trong để kiểm tra đối tượng ở từng cấp có giá trị hay không. Chúng ta có thể ứng dụng toán tử logic AND và viết lại như sau

function displayEmployee(responseJSON) {
  var employee = responseJSON.department && responseJSON.department.employee;
  if (employee) {
    console.log('Employee:', employee.name);
    console.log('YOB:', employee.YOB);
    console.log('Address:', employee.address || 'Vietnam');
  } 
}

Đoạn code trên có thể được giải thích như sau: chúng ta sẽ bắt đầu từ trái qua phải, chúng ta sẽ kiểm tra responseJSON.department có giá trị hay không, nếu không có, thì nó là falsy value, và phép kiểm tra sẽ dừng lại ngay và giá trị employee sẽ là undefined, ngược lại, phép kiểm tra sẽ đi tiếp và kiểm tra xem responseJSON.department.employee có giá trị không, nếu có, thì sẽ trả về giá trị của đối tượng employee, và nếu không có, undefined sẽ được trả về.
Tiếp theo chúng ta phải kiểm tra employee có giá trị hay không bởi vì ở bước trên, giá trị của employee có thể undefined. Và đoạn code trong câu lệnh if thì giống với ở trên rồi.

 • - Kỹ thuật 3: đảo ngược điều kiện if else nếu trong if có chứa toán tử phủ định

Đây không hẳn là một kỹ thuật nhưng mình cũng xin liệt kê ở đây vì mình nghĩ đó là một best practice mà chúng ta nên theo để code của chúng ta đọc dễ hiểu hơn. Ý tưởng cơ bản đó chính là nếu trong câu if chúng ta có toán tử phủ định, và theo sau if là một khối lệnh nằm trong else, thì chúng ta nên đảo ngược thứ tự của if else lại cho dễ hiểu. Như ví dụ sau

if (!employee) {
  console.log('Employee not found');
} else {
  displayEmployee(employee);
}

Trong trường hợp này, chúng ta nên đảo ngược thứ tự lại trông sẽ hợp với ngôn ngữ tự nhiên hơn.

if (employee) {
  displayEmployee(employee);
} else {
   console.log('Employee not found');
}

Lời kết

Như vậy là mình đã trình bày cho các bạn các toán tử logic và cách thức nó hoạt động trong Javascript. Và cách chúng ta áp dụng chúng vào việc viết code của chúng ta. Trong thực tế thì chúng ta có thể kết hợp cà toán tử AND và OR lại với nhau nữa chứ không phải là chỉ có AND hoặc là chỉ có OR không thôi.

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này, hẹn gặp lại vào những bài chia sẻ tiếp theo nhé!

Để cho thêm phần trực quan sinh động, các bạn có thể xem video tại đây nhé

https://youtu.be/PeWEik7D75w

phạm hữu hiền - 2017-13-04

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Phạm Hữu Hiền

3 bài viết.
22 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
20 4
(Ảnh) truthy và falsy value là gì? "Bạn hãy cho biết truthy và falsy value trong Javascript là gì" có lẽ là câu hỏi được hỏi phổ biến trong các ...
Phạm Hữu Hiền viết 4 năm trước
20 4
White
16 4
Javascript biểu thức ] == true cho ra kết quả true hoặc false? Bạn đoán thử xem Trong bài viết trước mình nói về (Link) và cách để có thể nhớ nhữn...
Phạm Hữu Hiền viết 4 năm trước
16 4
Bài viết liên quan
White
70 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
70 8
White
10 1
_Có mấy chia sẻ nhỏ, mình muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận góp ý. Thread này không tập trung vào Technical nữa mà discuss về Coding Style & ...
Hùng Phong viết hơn 2 năm trước
10 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
22 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!