Typescript 2.0.8 không implicit convert type khi contructor
TIL
781
TypeScript
10
White

khoinv viết ngày 17/02/2017

Typescript 2.0.8 không implicit convert type khi contructor

class Test{
  public x: number;

  constructor(x: number){
    this.x = x;
  }
}

var x:any = "1";
const a = new Test(x);
console.log(a.x +1 ); // 11

Kết quả mong muống là không contructor được hoặc sẽ tự động parseInt("1") giúp chúng ta, nhưng thực chất thì typescript không implicit convert kiểu.

Kết quả của đoạn typescript trên sau khi transpile sang javascript

var Test = (function () {
  function Test(x) {
    this.x = x;
  }
  return Test;
}());
var x = "1";
var a = new Test(x);
console.log(a.x + 1); // 11

Chúng ta thấy, không có dòng nào thực hiện ý đồ convert x sang kiểu int cả.

Chú ý: tất cả dữ liệu lấy ở form được lấy bằng JQuery đều có kiểu là any.
Cần phải cast type dữ liệu trước khi khởi tạo instane khi làm việc với form.

khoinv 16-02-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khoinv

6 bài viết.
28 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 5
Hôm nay vô tình đọc được bài của anh @huytd về (Link) Theo chuỗi cảm hứng mình cũng xin chia sẻ về bài toán (Link) Cách giải đơn giản python s...
khoinv viết hơn 4 năm trước
7 5
White
1 2
có thể bạn biết thừa] Ctags là gì + Cách cài đặt Ctags thì các bạn có thể xem ở bài (Link) của bạn @hienvd. Minh xin được tóm tắt lại: vim và 1 s...
khoinv viết hơn 4 năm trước
1 2
White
1 0
Link tổng hợp các Awesome Repository https://github.com/sindresorhus/awesome content khoinv 21112016
khoinv viết hơn 4 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
28 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!