Typescript 2.0.8 không implicit convert type khi contructor
TIL
500
TypeScript
6
White

khoinv viết ngày 17/02/2017

Typescript 2.0.8 không implicit convert type khi contructor

class Test{
  public x: number;

  constructor(x: number){
    this.x = x;
  }
}

var x:any = "1";
const a = new Test(x);
console.log(a.x +1 ); // 11

Kết quả mong muống là không contructor được hoặc sẽ tự động parseInt("1") giúp chúng ta, nhưng thực chất thì typescript không implicit convert kiểu.

Kết quả của đoạn typescript trên sau khi transpile sang javascript

var Test = (function () {
  function Test(x) {
    this.x = x;
  }
  return Test;
}());
var x = "1";
var a = new Test(x);
console.log(a.x + 1); // 11

Chúng ta thấy, không có dòng nào thực hiện ý đồ convert x sang kiểu int cả.

Chú ý: tất cả dữ liệu lấy ở form được lấy bằng JQuery đều có kiểu là any.
Cần phải cast type dữ liệu trước khi khởi tạo instane khi làm việc với form.

khoinv 16-02-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khoinv

6 bài viết.
28 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 5
Hôm nay vô tình đọc được bài của anh @huytd về (Link) Theo chuỗi cảm hứng mình cũng xin chia sẻ về bài toán (Link) Cách giải đơn giản python s...
khoinv viết hơn 1 năm trước
7 5
White
1 1
có thể bạn biết thừa] Ctags là gì + Cách cài đặt Ctags thì các bạn có thể xem ở bài (Link) của bạn @hienvd. Minh xin được tóm tắt lại: vim và 1 s...
khoinv viết hơn 1 năm trước
1 1
White
1 0
Link tổng hợp các Awesome Repository https://github.com/sindresorhus/awesome content khoinv 21112016
khoinv viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
28 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!