Tự học Rust
Rust
28
personal notes
2
White

Giang Nguyen viết ngày 13/12/2016

Hôm nay tự viết lại cái note này về quá trình học Rust, xem như là tự giúp mình nhớ sâu và rõ hơn
về Rust. Note này sẽ ngắn gọn hơn bản Ebook của Rust Việt Nam.

Sơ lược qua lý do vì sao học Rust, thì mình cũng không biết đến ngôn ngữ này cho đến khi được anh
Hoàng Siêu Tưởng giới thiệu, lúc đầu học hơi khó khăn vì mình quen với cách
code của php, javascript. Lang man tí thôi, chứ note này vừa viết vừa update lại, sẽ đi từ basic tới nâng cao.
Tự commit với bản thân là mỗi ngày phải có ít nhất 1 bài nói về Rust.
Ummh một số bạn sẽ hỏi nếu làm web thì Rust có thể thay thế cho Rails/Django/Flask không ?

Câu trả lời là not yet :smile:. Vì hiện tại những libs đối với những services hay dùng vẫn còn thiếu.
Nhưng nếu bạn chỉ build API và chỉ dùng một số ít tool thì bạn hoàn toàn có thể dùng Rust.

Links:

 1. Cài đặt Rust
 2. Hello world
 3. Syntax
 4. Variables và Mutability
 5. Types ở Rust
 6. Functions
 7. Comments
 8. Control flow
 9. Ownership
 10. References và Borrowing
 11. Slices
 12. Structs
 13. Enums
 14. Traits
 15. Modules
 16. Collections
 17. Xử lý lỗi

Updating ...

Nguồn

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Giang Nguyen

20 bài viết.
35 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
35 5
(Ảnh) Hai ngày nay mình đã tìm hiểu về Amazon S3, Cloudfront và Letsencrypt để xây dựng 2 trang web static, thứ nhất là trang chủ của (Link) và t...
Giang Nguyen viết gần 5 năm trước
35 5
White
10 0
Đôi dòng về ID3 (Ảnh) Nếu bạn nào chưa biết thì có thể đọc phần này, hoặc biết rồi thì có thể next tới phần kế tiếp nhé. 1. Giới thiệu Như hì...
Giang Nguyen viết gần 5 năm trước
10 0
White
10 0
Type Result Type trên dùng để làm gì? Result được dùng cho những trường hợp chúng ta muốn return lại một giá trị nào đó (Ok) hoặc propagating erro...
Giang Nguyen viết hơn 4 năm trước
10 0
Bài viết liên quan
White
1 0
fn plus_5(x: Option) i32 { x.unwrap_or(0) + 5 } fn main() { assert_eq(15, plus_5(Some(10))); } Compile không lỗi, thay đổi chút xíu nhỏ, ...
Giang Nguyen viết 5 năm trước
1 0
White
2 4
Cài đặt Rust trên Arch Linux Việc cài đặt Rust trên môi trường Arch Linux khá là đơn giản. pacman có sẵn gói (Link) và (Link), bạn có thể chọn các...
Huy Trần viết hơn 4 năm trước
2 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
20 bài viết.
35 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!