Truffle Webpack cho DApps trên Ethereum

Webpack

Webpack là một module loader khá phổ biến trong phát triển web phía front end. Trong project xây dựng DApps trên Ethereum, ta hoàn toàn co thể sử dụng webpack

Các bước thực hiện:

Nếu chưa cài đặt truffle, cần cài đặt với câu lệnh:
npm install -g truffle

Tiếp theo, tải về box với câu lệnh:

truffle unbox webpack

Sẽ tốn nhiều thời gian để unbox ( từ 10 - 20 phút) do phải tải khá nhiềuthư viện của nodeJS.

Khi project template sẽ được khởi tạo sẽ bao gồm:

  • Tập tin MetaCoin.sol trong thư mục contracts là ví dụ về code của 1 coin token.

Tiến hành thử:

Mở TestRPC server với lệnh: testrpc. Khi đó, một PRC được khởi tạo gồm address, private key và RPC address :
alt text

Mở thêm 1 cửa sổ PowerShells và sử dụng các l
Compile với lệnh: truffle compile

Mirgate với lệnh: truffle migrate

Mở dev server với lệnh: npm run dev

alt text

Thiết lập RPC cho metamask, địa chỉ RPC mặc định là http://localhost:8545 trong phần settings:

alt text

Import account từ 1 trong 5 account của mạng RPC test ở trên:

alt text

Sử dụng private key để import account:
alt text

Ta import 2 account, sau đó dùng 2 account này để chuyển coin qua lại nhau:

alt text

Các lỗi có thể xảy ra:

Error: Contract has not been deployed to detected network (network/artifact mismatch)

Ta sẽ thấy ở trang quản lí sẽ không hiện số META coin.

alt text

Lỗi này do network cấu hình không đúng, ta mở file truffle.js thay đổi thông tin port từ 7545 sang 8545 ( port 8545 ở đây là port khi chạy lện testrpc )

Sau đó chạy lệnh:

truffle migrate --reset

...

Vani 08-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vani

12 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Merkle tree, cũng như được biết đến là cây hash nhị phân, là một dạng cấu trúc dữ liệu sử dụng để lưu trữ hash của các thông tin cá nhân trong bộ d...
Vani viết 3 năm trước
2 0
White
2 0
Ethereum là gì Ethereum là nền tảng để thực thi hợp đồng thông minh (smart contract) và xây dựng ứng dụng phi tập trung (Decentralize Application ...
Vani viết 3 năm trước
2 0
White
1 0
Tính bất biến của dữ liệu nằm trên blockchain có lẽ là lý do mạnh mẽ và thuyết phục nhất để triển khai các giải pháp dựa trên blockchain cho một lo...
Vani viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
1 1
Ethereum Private Network on Azure Lên Azure, tạo service: Ethereum Consortium Leader Sau khi tạo xong, sẽ có 1 leader node có khoảng 1000 tỷ ethe...
Vani viết 3 năm trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!