Trim space fullsize và halfsize bằng Regex trong PHP
PHP
96
regex
16
regular expression
9
Male avatar

skul169 viết ngày 28/09/2016

Hàm số trim space fullsize và halfsize trong PHP

/**
* Remove space fullsize
*
* @param string $str string before remove
* @return string after removed
*/
public static function mb_trim($str, $chars = '\s ') {
  $str = preg_replace("/^[$chars]+/u", '', $str);
  $str = preg_replace("/[$chars]+$/u", '', $str);
  return $str;
}

HOẶC hàm số sau

/**
* Trim space, tab
* @param string $value
* @return string
*/
public function trimSpace($value) {
  mb_internal_encoding('UTF-8');
  mb_regex_encoding('UTF-8');
  $value = mb_ereg_replace("^[\n\r\s\t ]+", '', $value);
  $value = mb_ereg_replace("[\n\r\s\t ]+$", '', $value);
  $value = trim($value);
  return $value;
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
5 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
8 7
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache 1.Cài đặt Apache Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt: yum install http...
skul169 viết hơn 4 năm trước
8 7
Male avatar
5 0
Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các patter...
skul169 viết hơn 4 năm trước
5 0
Male avatar
3 2
Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn ...
skul169 viết 4 năm trước
3 2
Bài viết liên quan
White
173 15
(Ảnh) Biểu thức chính quy (hay regex) là một công cụ mạnh mẽ mà mỗi nhà phát triển nên biết. Nó có thể khớp với một chuỗi các ký tự dựa trên các t...
Juno_okyo viết gần 5 năm trước
173 15
White
23 2
Một trong những đối tượng chính của programming là string. Khi tiếp cận với bất cứ ngôn ngữ nào mới, thứ tự học của bạn có lẽ sẽ theo trình tự như ...
Nguyễn Xuân Bách viết hơn 2 năm trước
23 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
5 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!