Trampoline pattern
TIL
781
Java
182
White

huydx viết ngày 08/09/2016

Trampoline pattern

Chắc nhiều bạn biết về technique dùng stack hoặc forloop để eliminate recursion trong lập trình nói chung.
Trampoline là một pattern tổng quát hoá kĩ thuật này. Nhìn qua thì trampoline khá giống với iterable pattern, tức là có một hàm để lấy giá trị của trampoline hiện tại (get) và hàm để lấy trampoline tiếp theo (run).

Tham khảo
http://stackoverflow.com/questions/32685660/achieving-stackless-recursion-in-java-8

Hay khó hơn là tham khảo ở
https://github.com/functionaljava/functionaljava/blob/master/core/src/main/java/fj/control/Trampoline.java

import java.math.BigInteger;

class Trampoline<T> 
{
  public T get() { return null; }
  public Trampoline<T> run() { return null; }

  T execute() {
    Trampoline<T> trampoline = this;

    while (trampoline.get() == null) {
      trampoline = trampoline.run();
    }

    return trampoline.get();
  }
}

public class Factorial
{
  public static Trampoline<BigInteger> factorial(final int n, final BigInteger sum)
  {
    if(n <= 1) {
      return new Trampoline<BigInteger>() { public BigInteger get() { return sum; } };
    }  
    else {
      return new Trampoline<BigInteger>() { 
        public Trampoline<BigInteger> run() { 
          return factorial(n - 1, sum.multiply(BigInteger.valueOf(n)));
        } 
      };
    }
  }

  public static void main( String [ ] args )
  {
    System.out.println(factorial(100000, BigInteger.ONE).execute());
  }
}

huydx 08-09-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

118 bài viết.
1254 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
226 20
Một ngày đẹp trời, bạn quyết định viết một dịch vụ web dự định sẽ làm thay đổi cả thế giới. Dịch vụ của bạn sẽ kết nối tất cả các thiết bị di động ...
huydx viết hơn 2 năm trước
226 20
White
195 15
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 4 năm trước
195 15
White
151 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết 6 năm trước
151 15
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
118 bài viết.
1254 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!