Trampoline pattern
TIL
594
Java
77
White

huydx viết ngày 08/09/2016

Trampoline pattern

Chắc nhiều bạn biết về technique dùng stack hoặc forloop để eliminate recursion trong lập trình nói chung.
Trampoline là một pattern tổng quát hoá kĩ thuật này. Nhìn qua thì trampoline khá giống với iterable pattern, tức là có một hàm để lấy giá trị của trampoline hiện tại (get) và hàm để lấy trampoline tiếp theo (run).

Tham khảo
http://stackoverflow.com/questions/32685660/achieving-stackless-recursion-in-java-8

Hay khó hơn là tham khảo ở
https://github.com/functionaljava/functionaljava/blob/master/core/src/main/java/fj/control/Trampoline.java

import java.math.BigInteger;

class Trampoline<T> 
{
  public T get() { return null; }
  public Trampoline<T> run() { return null; }

  T execute() {
    Trampoline<T> trampoline = this;

    while (trampoline.get() == null) {
      trampoline = trampoline.run();
    }

    return trampoline.get();
  }
}

public class Factorial
{
  public static Trampoline<BigInteger> factorial(final int n, final BigInteger sum)
  {
    if(n <= 1) {
      return new Trampoline<BigInteger>() { public BigInteger get() { return sum; } };
    }  
    else {
      return new Trampoline<BigInteger>() { 
        public Trampoline<BigInteger> run() { 
          return factorial(n - 1, sum.multiply(BigInteger.valueOf(n)));
        } 
      };
    }
  }

  public static void main( String [ ] args )
  {
    System.out.println(factorial(100000, BigInteger.ONE).execute());
  }
}

huydx 08-09-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

116 bài viết.
944 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
148 14
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết gần 2 năm trước
148 14
White
118 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết hơn 3 năm trước
118 15
White
95 10
(Ảnh) Mở đầu Chắc nhiều bạn đã nghe đến khái niệm oauth. Về cơ bản thì oauth là một phương thức chứng thực, mà nhờ đó một web service hay một ap...
huydx viết 3 năm trước
95 10
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 12 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
116 bài viết.
944 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!