Tính P=1.3.5...(2n+1) n>=0
tính
1
White

khiemyc viết ngày 27/06/2016

Tính P=1.3.5...(2n+1) n>=0

code giả:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int S(int n);
  int main()
    {
    int n;
    printf("nhap vao so n: ");
    scanf("%d",&n);
    int T=S(n);
    printf("tong la : %d",T);
    getch();
      };
  int S(int n)
  {
    int T=1;
    for(int i=0;i<=n;i++)
    T=T*(2*i+1);
    return T;
  }
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khiemyc

4 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 3
Lập trình theme WordPress 05] Code cho header.php Hàm functions.php / add_theme_support("automaticfeedlinks"); / theme post thumbnail / ad...
khiemyc viết hơn 5 năm trước
2 3
White
1 2
ví dụ hàm sizeof()
khiemyc viết hơn 5 năm trước
1 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!