Tìm vị trí của JAVA_HOME trên MacOSX
TIL
595
Java
77
White

Bùi Hồng Hà viết ngày 26/05/2016

Đường dẫn chỉ đến JAVA_HOME trong MacOSX

Hôm nay có việc phải build một phần mềm viết bằng Java. Khi chạy script gradle build thì thấy script in ra dòng thông báo hãy đặt giá trị cho biến JAVA_HOME trước khi chạy. Loay hoay không biết vị trí của JAVA_HOME ở đâu nên google thử thì biết có câu lệnh sau để lấy giá trị của biến JAVA_HOME

$ JAVA_HOME=$("/usr/libexec/java_home")

Thử xem giá trị của đường dẫn trên kia là gì thì thấy kết quả sau:

$ ll /usr/libexec/java_home
lrwxr-xr-x  1 root  wheel    79B Oct 18  2015 /usr/libexec/java_home -> /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/Current/Commands/java_home

Có vẻ là khi cài Java từ file binary thì đường dẫn này được tự động thêm vào.

Do đường dẫn /System/Library/... khá dài nên hầu như chẳng bao giờ nhớ. Giờ thì có một câu lệnh lưu đường dẫn rồi nên chắc sẽ không quên được.

Dù thế nào thì cũng note lại thử ở kipalog đề phòng lần sau lại quên :D

27-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bùi Hồng Hà

59 bài viết.
287 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
75 8
Bài viết tổng hợp cơ chế hoạt động của https Chút ít về chữ ký điện tử Chữ ký điện tử là cơ chế bao gồm 3 thuật toán: Thuật toán chọn một khóa...
Bùi Hồng Hà viết 3 năm trước
75 8
White
44 7
Giới thiệu Gần đây thấy bản thân chém gió rất nhiều về MapReduce, Hadoop v.v nhưng chưa thấy có bài viết nào tổng hợp + giải thích cụ thể về MapRe...
Bùi Hồng Hà viết hơn 2 năm trước
44 7
White
35 1
Giới thiệu Google là một công ty dẫn đầu về phần mềm xử lý Big Data. Hầu hết các phần mềm xử lý dữ liệu như Hadoop đều có nguồn gốc ý tưởng từ Goo...
Bùi Hồng Hà viết hơn 2 năm trước
35 1
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
59 bài viết.
287 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!