Tìm vị trí của JAVA_HOME trên MacOSX
TIL
771
Java
165
White

Bùi Hồng Hà viết ngày 26/05/2016

Đường dẫn chỉ đến JAVA_HOME trong MacOSX

Hôm nay có việc phải build một phần mềm viết bằng Java. Khi chạy script gradle build thì thấy script in ra dòng thông báo hãy đặt giá trị cho biến JAVA_HOME trước khi chạy. Loay hoay không biết vị trí của JAVA_HOME ở đâu nên google thử thì biết có câu lệnh sau để lấy giá trị của biến JAVA_HOME

$ JAVA_HOME=$("/usr/libexec/java_home")

Thử xem giá trị của đường dẫn trên kia là gì thì thấy kết quả sau:

$ ll /usr/libexec/java_home
lrwxr-xr-x  1 root  wheel    79B Oct 18  2015 /usr/libexec/java_home -> /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/Current/Commands/java_home

Có vẻ là khi cài Java từ file binary thì đường dẫn này được tự động thêm vào.

Do đường dẫn /System/Library/... khá dài nên hầu như chẳng bao giờ nhớ. Giờ thì có một câu lệnh lưu đường dẫn rồi nên chắc sẽ không quên được.

Dù thế nào thì cũng note lại thử ở kipalog đề phòng lần sau lại quên :D

27-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bùi Hồng Hà

59 bài viết.
325 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
92 8
Bài viết tổng hợp cơ chế hoạt động của https Chút ít về chữ ký điện tử Chữ ký điện tử là cơ chế bao gồm 3 thuật toán: Thuật toán chọn một khóa...
Bùi Hồng Hà viết hơn 5 năm trước
92 8
White
50 7
Giới thiệu Gần đây thấy bản thân chém gió rất nhiều về MapReduce, Hadoop v.v nhưng chưa thấy có bài viết nào tổng hợp + giải thích cụ thể về MapRe...
Bùi Hồng Hà viết 5 năm trước
50 7
White
40 0
Giới thiệu Google là một công ty dẫn đầu về phần mềm xử lý Big Data. Hầu hết các phần mềm xử lý dữ liệu như Hadoop đều có nguồn gốc ý tưởng từ Goo...
Bùi Hồng Hà viết 5 năm trước
40 0
Bài viết liên quan
White
1 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
1 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
59 bài viết.
325 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!