Tìm kiếm xâu với Find và Grep
Linux
111
White

Bùi Hồng Hà viết ngày 27/05/2015

Tìm kiếm 1 xâu

$ find . -name \*.c -exec grep bigstrings {} \;

Tăng tốc

$ find . -name \*.c -print | xargs grep bigstrings
$ find . -name \*.c -print0 | xargs -0 grep bigstrings

Bình thường

$ find . -type f -name \*.c | xargs grep bigstrings

Làm thế nào để tính thời gian

$ time sh -c 'find . -name \*.c -exec grep bigstrings {} /dev/null \;'
$ time sh -c 'find . -name \*.c -print | xargs grep bigstrings /dev/null'
$ time sh -c 'find . -name \*.c -print0 | xargs -0 grep bigstrings /dev/null'
$ time sh -c 'find . -name \*.c -exec grep bigstrings {} +'

Làm thế nào để kill

$ ps -ef | grep PROCESS | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9
$ ps -ef | awk '/PROCESS/ && !/awk/ {print $2}' | xargs -r kill -9
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bùi Hồng Hà

59 bài viết.
326 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
93 8
Bài viết tổng hợp cơ chế hoạt động của https Chút ít về chữ ký điện tử Chữ ký điện tử là cơ chế bao gồm 3 thuật toán: Thuật toán chọn một khóa...
Bùi Hồng Hà viết gần 6 năm trước
93 8
White
50 7
Giới thiệu Gần đây thấy bản thân chém gió rất nhiều về MapReduce, Hadoop v.v nhưng chưa thấy có bài viết nào tổng hợp + giải thích cụ thể về MapRe...
Bùi Hồng Hà viết hơn 5 năm trước
50 7
White
40 0
Giới thiệu Google là một công ty dẫn đầu về phần mềm xử lý Big Data. Hầu hết các phần mềm xử lý dữ liệu như Hadoop đều có nguồn gốc ý tưởng từ Goo...
Bùi Hồng Hà viết hơn 5 năm trước
40 0
Bài viết liên quan
White
1 0
sudo du sh
t viết 5 năm trước
1 0
White
36 10
Thời kỳ mới đi làm tôi nghĩ cứ phải gõ thật nhiều cho quen cho nhớ nhưng lâu dần việc đó cho cảm giác thật nhàm chán. Hiện giờ, những gì tôi hay là...
manhdung viết gần 6 năm trước
36 10
White
1 0
Sử dụng option I với xargs Với option I thì bạn có thể sử dụng place holder với biến được lấy ra từ xargs man của option này: I replacestr R...
LinhPT viết gần 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
59 bài viết.
326 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!