Tìm kiếm và gõ lại câu lệnh trong history bằng peco
peco
2
Bash
12
White

Trần Thành viết ngày 27/05/2015

Peco

Hôm trước tôi có thấy một bạn cũng hướng dẫn cài đặt và sử dụng peco trên Kipalog ở bài viết này. Vì vậy phần cài đặt thì các bạn có thể tham khảo bài trên.

Tôi hay dùng peco để tìm kiếm và gõ lại một câu lệnh có trong history (để thay thế cho việc phải gõ history rồi copy/paste ).

alt text

Setup trong bashrc

Trong bashrc setup một function như sau

peco-select-history() {
    declare l=$(HISTTIMEFORMAT= history | sort -k1,1nr | perl -ne 'BEGIN { my @lines = (); } s/^\s*\d+\s*//; $in=$_; if (!(grep {$in eq $_} @lines)) { push(@lines, $in); print $in; }' | peco --query "$READLINE_LINE")
    READLINE_LINE="$l"
    READLINE_POINT=${#l}
    eval $l
}
bind -x '"\C-r": peco-select-history'

Sử dụng

Từ bây giờ tại mọi lúc mọi nơi có thể ấn tổ hợp phím Ctrl + r để bắt đầu gõ tìm kiếm command line history với peco, khi tìm đúng câu lệnh thì có thể ấn Enter để thực thi câu lệnh ngay lập tức.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trần Thành

6 bài viết.
32 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 8
GET request curl để thực hiện một GET request thì thật đơn giản bash $ curl http://google.com POST request giả lập form curl để thực hiện PO...
Trần Thành viết gần 7 năm trước
17 8
White
14 8
Tạo một lúc nhiều file hay directory Tạo một lúc nhiều directory với mkdir và dấu {} bash mkdir {log_1,log_2,log_3} (Ảnh) Tạo một lúc nhiều fi...
Trần Thành viết 7 năm trước
14 8
White
8 4
Chuẩn bị Dưới đây là tổng hợp cách dùng câu lệnh awk trên linux. Trong các ví dụ, câu lệnh dùng trước awk là một câu lệnh grep thông thường bash...
Trần Thành viết 7 năm trước
8 4
Bài viết liên quan
White
16 2
Peco Gần đây lục được (Link) trên Kipalog, thấy hay quá nên thử ứng dụng cho git. Từ trước đến nay trên terminal để xem nội dung một git commit, c...
BB viết 7 năm trước
16 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
32 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!