Tìm hiểu xử lý ảnh bằng OpenCV trong Python - Thực hành 2
Male avatar

aska viết ngày 08/08/2019

Cắt xén, lấy thuộc tính, và đổi kênh màu của ảnh - Bài thực hành 2

Đây là bài thực hành thứ 2 mình làm theo hướng dẫn của các tiền bối trên mạng sau khi đã chạy thử thành công và mình viết lại để bản thân có thể xem lại sau này.
Ảnh cần chỉnh sửa phải bỏ cùng thư mục với file code (*.py)

Code:

import numpy as np
import cv2
img = cv2.imread ("phamtuananh.jpg", 1)
print (img.shape) # xem thuộc tính của ảnh (kích thước chiều cao, chiều rộng và kênh màu)
Y= (img.shape[0]) #lấy chiều cao của ảnh
print (Y)
y = Y//2 #phép chia lấy phần nguyên - đọc thêm các toán tử trong python
X= (img.shape[1]) # lấy chiều rộng của ảnh
print (X)
subimg = img [20:y, 20:450] #cắt 1 ảnh từ ảnh lớn, chiều cao từ pixel 20 đến y; chiều rộng từ pixel 20 đến 450)
cv2.imwrite("anhcat.jpg", subimg) # lưu thành 1 file ảnh mới
subimg = subimg[:,:,1] #đổi thang màu của ảnh có các kênh: 0; 1; 2;
cv2.imshow("anhcat", subimg)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
cv2.imshow("anh",img)
k = cv2.waitKey() # đoạn này chỉ là mình thử các lệnh rẽ nhánh If.... elif với else
if k == 27:
cv2.destroyAllWindows()
elif k == ord('s'):
# k == ord('s'):
cv2.imwrite("anhxam.jpg",img)
cv2.destroyAllWindows()
else:
cv2.destroyAllWindows()

Hôm nay tạm đến đây.

aska 07-08-2019

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

aska

5 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
2 0
Bài thực hành theo hướng dẫn 1 Đây là bài mình làm theo các hướng dẫn để mở và xem các thông số của 1 bức ảnh. đây là code sau khi đã chỉnh sửa v...
aska viết hơn 2 năm trước
2 0
Male avatar
1 0
Sử dụng thư viện Face_Detect đi kèm trong OpenCV Sau khi chạy thử một số bài hướng dẫn khác thì mình vướng 1 số lỗi, chủ yếu là do phiên bản mới c...
aska viết hơn 2 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Khởi tạo mảng random bảng dữ liệu Để áp dụng thuật toán trước hết ta cần biết tạo mảng ngẫu nhiên để khởi tạo dữ liệu đầu vào (nếu không muốn nhập...
aska viết hơn 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!