Tìm hiểu về XML markup language
markup language
1
XML
7
White

egd-ngocnd viết ngày 11/03/2019

1. Định nghĩa

XML là ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng
XML được thiết kế để lưu trữ và truyền dữ liệu
XML được thiết kế để cả máy và người đều hiểu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
 <heading>Reminder</heading>
 <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

XML là ngôn ngữ đánh dấu giống với HTML
XML được đưa ra bởi W3C

2. Sự khác nhau giữa XML và HTML

XML và HTML được thiết kế với mục đích khác nhau

 • XML được thiết kế để mang dữ liêu - tập trung vào việc dữ liệu là gì
 • HTML được thiết kế để hiện thị dữ liệu - tập trung vào việc dữ liệu trông như thế nào
 • Các thẻ XML không được định nghĩa trước như HTML
  • XML không có các thẻ được định trước, trong XML các thẻ và cấu trúc văn bản được định nghĩa bởi tác giả của tài liệu
  • XML có cú pháp mở rộng

3. Lợi ích của XML

 • Làm đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu
 • Đơn giản hóa việc vận chuyển dữ liệu
 • Đơn giản hóa việc nâng cấp, thay đổi dữ liệu ???
 • Đơn giản hóa tính sẵn dùng của dữ liệu ???

4. XML tree

Văn bản XML có cấu trúc dạng cây được bắt đầu từ nút gốc phát triển nhánh đến cá lá.

Ví dụ về cấu trúc cây

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
 <book category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
 </book>
 <book category="children">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
 </book>
 <book category="web">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
 </book>
</bookstore>

Tree struct

5. Cú pháp của XML

 • Phải có root

  <root>
   <child>
    <subchild>.....</subchild>
   </child>
  </root>
  
 • XML prolog nếu có thì nằm ở đầu văn bản, UTF-8 là mã hóa mặc định của văn bản XML

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  
 • Phải có thẻ đóng cho các element trong XML

  <p>This is a paragraph.</p>
  
 • Thẻ XML phân biệt hoa thường

 • Các thẻ lồng nhau đúng cách.

  Sai

  <b><i>This text is bold and italic</b></i>
  

  Đúng

  <b><i>This text is bold and italic</i></b>
  
 • Giá trị thuộc tính của XML luôn nằm trong quoted("value")

  <note date="12/11/2007">
   <to>Tove</to>
   <from>Jani</from>
  </note>
  
 • Các ký tự đặc biệt

  Syntax Display
  &lt; <
  &gt: >
  &amp; &
  &apos; '
  &quot; "
 • Comment trong XML

  <!-- This is a comment -->
  
 • XML không truncate khoảng trắng như HTML

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

egd-ngocnd

3 bài viết.
6 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
8 0
Updated: Mình đang thực hiện một project về algorithmvisualizer, để áp dụng những kiến thức học được. Các bạn có thể tham khảo ở (Link) Bài viết đ...
egd-ngocnd viết hơn 1 năm trước
8 0
White
2 3
Các khái niệm chính trong Amazon Simple Workflow Workflow Tập hợp các công viêc được thực hiện tuần tự theo từng bước, đầu ra của bước trước là d...
egd-ngocnd viết 3 năm trước
2 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
6 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!