Tìm hiểu về Lambda
Ruby
116
White

My Mai viết ngày 31/05/2016

Lambda là:

 • 1 function mà nó không có tên cụ thể.
 • nó có thể sử dụng để gán 1 đoạn code như 1 variable
 • nó cũng là 1 object
 • return về 1 value giống như những function bình thường khác

Cách viết của Lambda:

Có 2 cách để viết 1 lambda

 • lambda
 • ->
 • Ruby dùng { } để viết lambda với 1 dòng code và dùng do end để viết một lambda với nhiều dòng code.

Mình sẽ mô tả cách viết ở bên dưới:

Cách 1 Dùng lambda

 • Viết lambda với 1 dòng code dùng { }
a = lambda { |num| num + 1 }
puts a.call(1)
 • Viết lambda với nhiều dòng code dùng do end
a = lambda do |tinh|
  if tinh == 'cong'
    return 1 + 2
  else
    return 2 - 1
  end 
end
puts a.call('cong')

Cách 2 Dùng ->

 • Viết lambda với 1 dòng code dùng { }
a = ->(num) { num + 1 }
puts a.call(1)
 • Viết lambda với nhiều dòng code dùng do end
a = ->(tinh) do
  if tinh == 'cong'
    return 1 + 2
  else
    return 2 - 1
  end 
end
puts a.call('cong')

Hiện tại thì mình mới nắm lý thuyết của lambda ở mức căn bản nhất nên mình mới hiểu được từng này, sẽ update phần này trong thời gian sắp đến

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

My Mai

34 bài viết.
186 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
23 21
Bạn muốn load 3 image khác nhau (Ý mình ở đây là dùng tag không phải background nhé) cho 3 loại màn hình khác nhau (small, medium, large). Bạn sẽ l...
My Mai viết hơn 3 năm trước
23 21
White
21 8
Lotus là gì? (Link) là một Ruby Web Framework mới với chú trọng vào cấu trúc tách rời với thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Hiện tại thì Lotus vừa re...
My Mai viết hơn 3 năm trước
21 8
White
19 9
Tham gia cộng đồng Thoáng đó cũng đã 2 năm từ lúc tớ tham gia cộng đồng Ruby Việt Nam. Giờ ngồi ngẫm lại được gì và mất gì :v Thật thì chẳng mất...
My Mai viết 2 năm trước
19 9
Bài viết liên quan
White
8 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết 3 năm trước
8 6
White
8 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết hơn 3 năm trước
8 1
White
4 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết hơn 3 năm trước
4 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
186 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!