Tìm hiểu về Javascript Closure

Javascript Closure

Closure là một hàm (function), trong hàm đó có sử dụng những biến độc lập (là biến được sử dụng locally trong hàm nhưng lại được khai báo ở ngoài hàm(function)).
Các bạn cũng có thể hiểu nôm na: Closure là những hàm có khả năng ghi nhớ môi trường mà chúng được tạo ra.

Closure = Hàm + Lexical Scope mà hàm đó được tạo ra

Bạn có thể tìm hiểu thêm về scope tại đây: Block Scope vs Lexical Scope

Ví dụ 1:

https://gist.github.com/caoquan95/b6a8a3f94a14e547ec04d4be246f637c

Ở trong ví dụ trên, hàm inner() sử dụng biến bar được define ở scope (Các bạn có thể đọc bài sau để hiểu về scope) bên ngoài hàm inner(). Do đó, hàm inner() chính là một closure.

Ví dụ 2

https://gist.github.com/caoquan95/eac5eed10efb2c24bbef7f4ea0ae4077
Điều thú vị trong ví dụ 2 này là hàm sayHello() bên trong được trả về bởi hàm createFunction() bên ngoài trước khi được chạy.

Thoạt nhìn, có khả năng cao là đoạn code trên sẽ lỗi khi chạy. Trong một số ngôn ngữ lập trình, biến cục bộ (local) sẽ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian mà hàm được chạy. Một khi hàm createFunction() chạy kết thúc, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng biến greet sẽ không còn tồn tại do nó là biến cục bộ trong hàm createFunction().

Tuy nhiên, điều này lại không đúng với Javascript. Đoạn code trong ví dụ trên vẫn chạy bình thường. Nguyên nhân là do hàm sayHello() khi được trả về vẫn trỏ tới biến greet.

Do đó, tạo thành một Closure (hàm sayHello() cộng với lexical scope của hàm tạo ra nó createFunction()). biến greet sẽ vẫn tồn tại khi hàm myFunction() được gọi và "hello" sẽ được truyền vào alert.

Ví dụ 3

https://gist.github.com/caoquan95/3121b10b7f98067e8737e5a05d509366
Trong ví dụ trên, chúng ta khai báo hàm createMultiplier(x) nhận vào biến x và trả về một hàm mới. Hàm này nhận vào biến y và trả về tích của x và y.

Ở trong ví dụ này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hàm mul(y) là một Closure do nó trỏ tới biến x của hàm createMultiplier(x) ở bên ngoài.

Ở dòng 8 và 9, Xhúng ta tạo ra 2 hàm mul10()mul100() một hàm nhân 10 và một hàm nhân 100 với giá trị truyền vào của nó. Hai hàm có chung định nghĩa (definition) nhưng lại có 2 môi trường riêng. Với hàm mul10(), x = 10. Còn hàm mul100(), x = 100.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Hãy kipalog nếu bài viết bổ ích với bạn. Nếu mình có nhầm lẫn hoặc bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng comment ở bên dưới.

Một số nguồn tham khảo:
https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript/Closures

QuanCao 13-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quân Cao

4 bài viết.
32 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
24 4
Sử dụng biến trong CSS Những website lớn thường sẽ sử dụng rất nhiều CSS với lượng lớn giá trị bị lặp lại. Giả sử khi bạn muốn sửa màu chủ đạo của...
Quân Cao viết gần 4 năm trước
24 4
White
24 3
Sử dụng data attribute trong HTML Hôm nay trong lúc làm chức năng mới cho hệ thống (Link), mình có dùng lại Data attribute trong HTML, tiện thể mìn...
Quân Cao viết gần 4 năm trước
24 3
White
12 2
Scope Trong javascript có 2 loại scopes: lexical scope và block scope Lexical scope là không gian biến được khai báo ở trong hàm (function). Từ kh...
Quân Cao viết 4 năm trước
12 2
Bài viết liên quan
White
70 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
70 8
White
49 12
Scope = cửa hậu aka lỗ đen. Black holes are where God divided by zero Albert Einstein (Ảnh) Chúng ta là những lập trình viên thiên tài, chúng ta...
quocnguyen viết 5 năm trước
49 12
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
32 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!