Tìm hiểu image cache trong android
#android
2
#Image cache
1
#cache
1
White

bqthanh viết ngày 25/12/2017

Giới thiệu

Quản lý bộ nhớ ở những ứng dụng load nhiều ảnh trong android là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến performane ứng dụng.

Trong những trường hợp như vậy việc cache image là cần thiết bằng cách sử dụng kết hợp cả memory cache và disk cache sẽ giúp cải thiện đáng kể đến performane của ứng dụng.

Cache là gì thì các bạn có thể tham khảo tại đây

Memory cache: Sẽ cache ảnh trên bộ nhớ RAM của thiết bị.
Disk cache: Do bộ nhớ RAM có size không quá lớn khi đó việc cache dữ liệu ở RAM sẽ nhanh chóng bị đầy. Do đó disk cache được sử dụng trong trường hợp này và giúp giảm thời gian tải hình ảnh không có sẵn ở memory cache.

Cách thức cache image

Sau đây là diagram cơ bản về cơ chế cache image trong android:

Hiện nay thì có khá nhiều các thư viện cache image như Glide, Fresco, Picasso, DisplayingBitmaps... Tuy nhiên mình cũng muốn thử mày mò xem các thư viện này hoạt động như thế nào, có thể bổ xung thêm tính năng mới nào hay việc tìm hiểu nó cũng có thể sẽ giúp ích gì đó cho mình hơn sau này. Do đó mình đã quyết định tìm hiểu thư viện open source DisplayingBitmaps của Google.

Sau một thời gian tìm hiểu mình đã hiểu cơ chế cache của lib này và như hình vẽ mô tả sau đây:

alt text

Ngoài tìm hiểu lib này hoạt động ra sao mình cũng có bổ xung thêm tính năng request các dữ liệu khác ngoài image như json, text ...

New diagram
alt text

Link source: ImageCacheLib - Android

Tài liệu tham khảo:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bqthanh

5 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
26 0
Tổng quan về AWS Amazon web services là một nền tảng điện toán đám mây được phát triển và cung cấp bởi Amazon. Regions and Availability Zones C...
bqthanh viết gần 3 năm trước
26 0
White
8 1
Tổng quan ORM hay Object Relational Mapping: Là một kĩ thuật cho phép bạn truy vấn và thao tác dữ liệu trên database bằng cách sử dụng mô hình hướ...
bqthanh viết 2 năm trước
8 1
White
6 1
Tổng quan DNS Domain Name System hay hệ thống tên miền là một cơ sở dữ liệu phân tán nằm trên các server khác nhau lưu thông tin ánh xạ giữa domai...
bqthanh viết hơn 2 năm trước
6 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!