Tìm file nhanh trong toàn bộ cây thư mục với peco
Bash
12
Linux
111
White

Tran Duong viết ngày 23/05/2015

Step 1. Download peco binary tại đây

Lưu ý download binary phù hợp với OS của bạn. Vd: Ubuntu 64b

https://github.com/peco/peco/releases

Step 2. Xả nén và copy vào thư mục /usr/local/bin

tar -xzvf peco_linux_amd64.tar.gz
sudo cp peco_linux_amd64/peco /usr/local/bin

Step 3. Tạo script tìm kiếm nhanh tại thư mục hiện hành

sudo echo -e '#!/bin/bash \n find "$PWD"|peco' > /usr/local/bin/ff
sudo chmod +x /usr/local/bin/ff

Step 4. Đến thư mục bất kì và thử

ff

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tran Duong

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
White
14 3
Theo định nghĩa mình tìm được ở (Link) thì lệnh trap trong shell script có nghĩa là The trap command allows you to execute a command when a signal...
Hoàng Minh Trung viết 5 năm trước
14 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!