Tiếng việt trong Laravel + SQL Server trên Ubuntu
Laravel
41
White

Iron viết ngày 07/10/2016

 • Cài đặt FreeTDS

$ apt-get install libsybdb5 freetds-common php5-sybase

 • Thêm cấu hình trong config/database.php trong Laravel 5
'sqlsrv' => [
      'driver' => 'sqlsrv',
      'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),
      'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
      'charset' => 'utf8',
      'prefix' => '',
    ]
 • Sử dụng thêm DB::raw("N'Phạm Văn Trung'") vào trường tiếng viêt trong database
   DB::table('users')->insert([
     'name' => DB::raw("N'Phạm Văn Trung'"),
     'username' => 'trungpv93',
     'email' => 'email@gmail.com',
     'password' => bcrypt('ABCXYZ'),
    ]);
   $user = new User();
   $user->name = DB::raw("N'Phạm Văn Trung'");
   $user->username = 'trungpv93';
   $user->email = 'email@gmail.com';
   $user->password = bcrypt('ABCXYZ');

   $user->save();
 • Note (Option): Nếu có vấn đề về tiếng việt thì sửa lại tds version trong /etc/freetds/freetds.conf
tds version = 8.0
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Iron

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Composer: Cài những package mà bạn fork từ Github Ví dụ tôi fork một package từ https://github.com/ddeboer/imap Package của tôi https://github....
Iron viết hơn 4 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
White
0 0
1 Đặt vấn đề Chẳng hạn bây giờ bạn có 1 chuỗi các action diễn ra lần lượt và phụ thuộc vào nhau tạo accountgửi mail cho user, bạn sẽ viết code như...
Kaopiz Software Co., Ltd. viết 2 năm trước
0 0
White
4 2
Trong đợt vừa rồi, mình có cần tìm một framework NodeJS cho dự án. Sau một vòng tìm hiểu mình đã tìm thấy Adonis, một framework NodeJS hoàn thiện đ...
Kaopiz Software Co., Ltd. viết 2 năm trước
4 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!