Tiếng việt trong Laravel + SQL Server trên Ubuntu
Laravel
29
White

Iron viết ngày 07/10/2016

 • Cài đặt FreeTDS

$ apt-get install libsybdb5 freetds-common php5-sybase

 • Thêm cấu hình trong config/database.php trong Laravel 5
'sqlsrv' => [
      'driver' => 'sqlsrv',
      'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),
      'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
      'charset' => 'utf8',
      'prefix' => '',
    ]
 • Sử dụng thêm DB::raw("N'Phạm Văn Trung'") vào trường tiếng viêt trong database
   DB::table('users')->insert([
     'name' => DB::raw("N'Phạm Văn Trung'"),
     'username' => 'trungpv93',
     'email' => 'email@gmail.com',
     'password' => bcrypt('ABCXYZ'),
    ]);
   $user = new User();
   $user->name = DB::raw("N'Phạm Văn Trung'");
   $user->username = 'trungpv93';
   $user->email = 'email@gmail.com';
   $user->password = bcrypt('ABCXYZ');

   $user->save();
 • Note (Option): Nếu có vấn đề về tiếng việt thì sửa lại tds version trong /etc/freetds/freetds.conf
tds version = 8.0
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Iron

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Composer: Cài những package mà bạn fork từ Github Ví dụ tôi fork một package từ https://github.com/ddeboer/imap Package của tôi https://github....
Iron viết 2 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
3 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết gần 2 năm trước
3 2
White
26 5
Xin chào mọi người :D Trong bài viết này mình sẽ trình bày một cách cơ bản để ứng dụng kỹ thuật Http Live Streaming (HLS) để play video trên web, ...
Nguyễn Thế Huy viết 10 tháng trước
26 5
White
8 0
Giới thiệu Việc dùng shortname để thay cho emoticon thật không xa lạ gì với mọi người. Chẳng hạn ngay trong Kipaplog, khi bạn gõ :joy: thì bài viết...
Cùi Bắp viết gần 3 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!