Tiếng Anh với những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm.
Male avatar

KohaJeseMen viết ngày 11/09/2019

Mục tiêu bài viết

  • Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh.
  • Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả.
  • Các phương pháp nâng cao tiếng Anh chuyên ngành.
  • Tạo động lực phát triển bản thân về ngoại ngữ và nghề nghiệp.

Tổng quan về tiếng Anh

Tiếng Anh được xem là một "Ngôn ngữ toàn cầu" hay "Ngôn ngữ chung" do tính phổ biến rộng khắp của ngôn ngữ này. Hiện nay, rất nhiều lĩnh vực bao gồm cả khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội,... đều có nhiều người sử dụng tiếng Anh.

Các cộng đồng người nói tiếng Anh có mặt hầu hết ở các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có cộng đồng xem tiếng Anh như ngôn ngữ chính và có cộng đồng xem tiếng Anh như một ngoại ngữ quan trọng, một trong số đó là Việt Nam chúng ta.

Tiếng Anh đối với "Chúng ta"

Không là ngoại lệ, ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và các khối ngành liên quan như Khoa học máy tính vâng vâng (tạm gọi chung là Công nghệ thông tin) cũng là khối ngành cần thiết phải biết tiếng Anh.

Tiếng Anh dùng cho mục đích giao tiếp với khách hàng, đọc hiểu tài liệu và giao tiếp với cộng đồng những đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Tham khảo thêm

Bài viết đang trong quá trình xây dựng nội dung...
Chủ đề bài viết rộng, mọi người có thể cùng xây dựng bài viết thông qua bình luận để "Chúng ta" có một bài viết chất lượng và làm công cụ phục vụ cho sự tiến bộ về việc ứng dụng ngoại ngữ để phát triển nghề nghiệp trong ngành./.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

KohaJeseMen

6 bài viết.
22 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
2 0
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của bài viết 1. Cung cấp các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án. Hiểu vai trò của quản lý dự án ph...
KohaJeseMen viết 17 ngày trước
2 0
Male avatar
1 0
Cấu trúc phân chia công việc WBS là gì? WBS là quá trình định nghĩa các sản phẩm cuối cùng và trung gian của một dự án và mối liên hệ giữa chúng. ...
KohaJeseMen viết 17 ngày trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
22 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!