Thứ tự các event trong form startup và exit
VB.net
2
Form's Event
1
Male avatar

my.tcn viết ngày 23/05/2015

------------Chia sẻ kinh nghiệm lập trình------------

Môi trường OS : Windows 7
Môi trường phát triển : Microsoft Visual Studio 2008

Tôi nghĩ, nhiều người trong chúng ta làm rất nhiều, nhưng không để ý là khi ta sử dụng 1 form hay control thì thứ tự xuất hiện các event là gì.
Bài này tôi chỉ đơn giản là list ra thứ tự xuất hiện các event khi gọi 1 form or control và khi đối tượng đó biến mất
Thứ tự xuất hiện các event khi startup 1 form or control

Control.HandleCreated
Control.BindingContextChanged
Form.Load
Control.VisibleChanged
Form.Activated
Form.Shown

Thứ tự xuất hiện các event khi exit 1 form or control

Form.Closing
Form.FormClosing
Form.Closed
Form.FormClosed
Form.Deactivate
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

my.tcn

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Chia sẻ kinh nghiệm lập trình Môi trường OS : Windows 7 Môi trường phát triển : Microsoft Visual Studio 2008 Tôi nghĩ, chúng ta không xa lạ gì v...
my.tcn viết gần 6 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!