Thiết lập môi trường trên Ubuntu
ubuntu
23
Cuda
1
Cudnn
1
Python
74
White

hanhbd viết ngày 16/06/2020

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thiết lập môi trường cơ bản và các pakage cần thiết để phát triển các ứng dụng AI nói chung và xử lý ảnh nói chung. Cấu hình mình muốn trình bày trong bài viết này bao gồm

  • Ubuntu 16.04/18.04 LTS
  • Python 3.5/3.7 ( virtualenv )
  • Cuda 10.0
  • Cudnn 7.6.5

Cài đặt pip và virtualenv

Cài đặt pip

Pip là một package manager của python, hầu hết các thư viện của python được cài đặt thông qua pip. Với ubuntu thì có thể dùng lệnh

sudo apt install python3-pip

Cài đặt virtualenv

Virtualenv là một pakage được cài đặt với mục đích tạo ra các môi trường ảo cho python. Việc sử dụng môi trường ảo trong khi phát triển có rất nhiều ích lợi như tránh xung đột môi trường với các người dùng khác, dễ dàng clone và tạo một môi trường mới để test thử. Cách cài đặt virtualenv cũng khá đơn giản

sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install virtualenv 

Để tạo môi trường ảo chúng ta sử dụng lệnh

virtualenv -p /usr/bin/python3.5 <venv>
  • /usr/bin/python3.5 : Đường dẫn đến thư mục cài đặt python, đây là đường link dẫn mặc định với python3.5 trên ubuntu 16.04 Lts
  • venv : Tên môi trường muốn tạo Để activate môi trường vừa tạo, chúng ta sử dụng lệnh
source <Tên môi trường>/bin/activate

Lưu ý : Khi cài đặt các thư viện trong môi trường ảo không dùng "sudo" để tránh các thư viện ăn ra môi trường bên ngoài

Cài đặt cuda và cudnn

Cuda và cudnn là hai thư viện được cài thêm với mục đích sử dụng card GPU trong việc training các mô hình deep learning. Hiện tại thì các bản cuda được sử dụng ổn đinh nhất là Cuda10.0 và Cuda10.2. Trong bài viết này mình sẽ dùng bản Cuda 10.0

Cài đặt nvidia-driver

Ở bước này chúng ta sẽ cài đặt driver cho card màn hình (GPU) để tương thích với cấu hình máy. Có khá nhiều cách để cài đặt driver cho card màn hình tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ sử dụng cách cài từ ppa, cách này sẽ giúp tránh được lỗi khi dùng với các libs cần nvidia phiên bản mới nhất.

sudo apt-get install ubuntu-drivers-common
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
sudo ubuntu-drivers autoinstall

Sau khi cài đặt xong thì reboot và dùng lệnh nvidia-smi để kiểm tra lại kết quả

Cài đặt cuda và cudnn

  • Tải bản cài đặt cuda từ trang chủ. Ở đây mình chọn bản runfile (local).
sudo sh cuda_10.0.130_410.48_linux.run

#Install NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 384.81? n
#Install the CUDA 10.0 Toolkit? y
#Do you want to install a symbolic link at /usr/local/cuda? y
#Install the CUDA 10.0 Samples? y

Thư mục cuda sẽ xuất hiện trong thư mục /usr/local/cuda

sudo dpkg -i libcudnn7_7.4.2.24-1+cuda10.0_amd64.deb
  • Export đường dẫn môi trường
export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64"
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda

Kết luận

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn mọi người các thiết lập môi trường cơ bản cho việc cài đặt môi trường trong Ubuntu 16.04. Mong bài viết sẽ giúp ích cho mọi người

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hanhbd

5 bài viết.
5 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 1
Tôi là ai mà tại sao tôi lại ở đây ? Vì các bài viết của mình sẽ tiếp cận với nhiều lứa tuổi khác nhau nên trong các bài viêt mình xin phép được g...
hanhbd viết 10 tháng trước
7 1
White
4 0
Mạng nơron nhân tạo (Neural network) là một kiến trúc được lấy cảm hứng từ mạng nơron thần kinh của con người. Với các tiến bộ của khoa học cũng nh...
hanhbd viết 10 tháng trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
5 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!