Thao tác với primitive bằng guava
TIL
781
Java
178
White

huydx viết ngày 17/05/2016

Thao tác với primitive bằng guava

Google guava cung cấp khá nhiều method tiện ích để thao tác với primitive variable (ví dụ như long, int, byte, char...). Về cơ bản những hàm này cung cấp cho bạn tiện ích khi thao tác với primitive array, ví dụ như byte[], long []....., giúp cho việc thao tác với chúng dễ dàng như thao tác với List hay là Array chẳng hạn, mà vẫn có performance như mong muỗn.

https://github.com/google/guava/wiki/PrimitivesExplained

Một số ví dụ

//Bytes
public static int indexOf(byte[] array, byte[] target) //trả về index của 1 chuỗi byte nằm trong 1 chuỗi byte khác
public static byte[] concat(byte[]... arrays) //gộp nhiều byte array thành 1 byte array lớn
public static byte[] ensureCapacity(byte[] array,
          int minLength,
          int padding) //trả về array lớn hơn với size fix dựa vào một array cho trước

huydx 17-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

118 bài viết.
1253 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
226 20
Một ngày đẹp trời, bạn quyết định viết một dịch vụ web dự định sẽ làm thay đổi cả thế giới. Dịch vụ của bạn sẽ kết nối tất cả các thiết bị di động ...
huydx viết hơn 2 năm trước
226 20
White
194 15
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 4 năm trước
194 15
White
151 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết 6 năm trước
151 15
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
118 bài viết.
1253 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!