Tạo shadow cho button trong Swift
TIL
787
Male avatar

haidang viết ngày 06/05/2016

Tạo shadow cho button trong Swift

Để tạo shadow cho button, đơn giản chỉ cần gọi các thành phần trong layer

  • shadowColor: màu của shadow
  • shadowOpacity: độ trong
  • shadowRadius: độ cong
  • shadowOffset: vị trí. width = 0 thì sẽ ko đổ shadow sang ngang
button.layer.shadowColor = UIColor.blackColor().CGColor
button.layer.shadowOpacity = 0.3
button.layer.shadowRadius = 1
button.layer.shadowOffset = CGSize(width: 0, height: 3)

06-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

haidang

2 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
13 1
Cách đơn giản nhất Tích hợp iAd vào một app IOS hiện tại đã đơn giản hơn rất nhiều. Theo document của Apple thì chúng ta chỉ cần thêm 1 dòng vào v...
haidang viết hơn 6 năm trước
13 1
Bài viết liên quan
White
1 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 4 năm trước
1 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 3 năm trước
4 0
White
25 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 5 năm trước
25 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!